Kambala ta ti mboka kaayena iipalutha na ya konge ekwatho

0
412

 

ONYAANYA – Kansela gwoshikandjohogololo Onyaanya Petrus Kambala okwa hala ayehe mboka yeli moshikandjohogololo she taya mono iihuna no kaayena iipalutha ya kale ya konga omakwatho mpoka tashi vulika.

“Olundji aakwashigwana yetu oha ya kala owala yeli momagumbo yo yeshi kutya ka yena sho taya lilemo, ashike iha ya ningi oonkambadhala ya ye kooyene yomikunda nenge koombelewa dhookansela ya tale kutya ota ya ningilwa shike,’ Kambala ta ti.

Kambala okwa popi ndhika oshiwike sha ziko konima sho ali a mono omanyenyeto gaantu yeli momikunda taya mono iihuna yo kaa ye na iipalutha.

Kansela okwa indile aantu yoludhi ndoka ya kale ya ka tala oombaapila kooyene yomikunda dhawo ndhoka tadhi ulike shili kutya omuntu oye tuu ngoka ota hupu nuudhigu nokwa pumbwa okukwathelwa . Ta ti ookansela oyo omeho goshigwana nongele opuna shoka tashi inyenge moshikandjohogololo oya pumbwa ya tseyithilwe yo ya tale shoka taya ningipo, ya kwathele aakwashigwana yawo. Dho oombaapila ndhoka tadhi kala dha thikithwa kombelewa ya Kansela.

“Konyala ooyene yomikunda oyendji oyeshi aantu mboka yeli momikunda dhawo no yeshi mboka taya hupu shokadhila noya pumbwa iipalutha, aantu yatya ngaaka oyo unene twa pumbwa tse tuya  pe okashona hoka tu napo, thimbolimwe aantu ohaya kala owala hoka yeli taya popi kutya ka yena iikulya ashike itaya thiki paantu ya tseyithe oshinima shoka yo ya kwathelwe,” Kambala ta gwedhapo ngaaka.

Okwa indile woo ooyene yomikunda mboka yeli moshikandjohogololo shaNyaanya ya gandje oombaapila ndhoka dhomapopilo kwaamboka itaaya tema momagumbo gawo, yo ya pewe omakwatho. Ta ti onkalo yompumbwe yomeya naasho omvula inaayi loka nawa nuumvo oyo ye eta aantu ya kale taya mono iihuna , yo oyendji momapya gawo inaya kuthamo sha ondjala yowala yi ihanena oshilongo ashihe.

Ta ti nonande omvula ya li inaayi loka nawa nuumvo opuna anuwa aantu yamwe kaaye hole okulonga momapya pethimbo lyoondina, nokwa indile aantu oyo tuu mboka ya dhiginine iilonga yomomapya uuna omvula ya loka yo ya yande okukala taya nyenyeta kutya ka yena iikulya, ta ti naya kambadhale yo ya monike kutya nande omvula inayi loka oya kambadhalele ngaa.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here