‘Shingulu Shaoma’ otashi ka imba poMiss Otjiwarongo

0
295

Hosiah Shipanga, omwiimbi gwomusika yosungura omuZimabwe ngoka eshiwike nawa nedhina lye ‘Shingulu Shaoma’ ota nyanyudha aapulakeni yomusiki ye nena pethigathano lyomukadhona dhingi mOtjiwarongo. Kundana okwa kundana ngaashi ta kundaneke ngeyi.

Otjiwarongo- Enyakwa miiyimbo yoSungura olya thiki nena moNamibia oku li imbe pethigathano lyomukadhona dhingi mOtjiwarongo.Ota imbi mOtjiwarongo konima sho a li tulwa momusholondondo omuluudhe no ku kala oongalo dhe itaadhi dhanwa we moosasiona dhooradio moZimbabwe. Aahumithikomeho yomusiki moZimbabwe oya li ya tindi okudhana oongalo dhe molwashoka nguka anuwa okwa puka papolitika.

Omwiimbi nguka ena eithano lyokuhika noku imba omusiki konyala omimvo omilongo ndatu , Hosiah Shipanga okwa tula kumwe ooalubuma dhili 10 dhina oongalo oombwanawa kwaanawe dhi vule omulongo muumbugantu wAfrika.Oongalo dhe  ngaashi Gushungo song na Kwacha Kwacha odhi holike moNamibia lyokuumbangalantu unene tuu moondunda dhomanwino.Oshihampi shika she oshipe shoongalo otashi landwa nawa moNamibia,            Botswana na South Africa.Pethigathano lyokakadhano dhingi mOtjiwarongo ota pa imbwa wo kaanyanyudhi ngaashi Kalux nayalwe.

Omulongekidhi gwoshiithanene shika, Daniel F Nyaungwa, gwoMSC Hotel Otjiwarongo mpoka tapa ningilwa ethigathano ndika  okwa ti ‘ Omusindani gwa Miss Otjiwarongo ota ka longa nuudhiginini okuhumitha komeho onkalo ombwaanawa yaanona mboka yeli moluhepo moshigwana shomOtjiwarongo . Okwa ti oku imba nokuholoka kwa Shingulu Shaoma pethigathano ndika otaku kala oko kumwe okuwanawa hoka aanashilando shika ye etha nale.Okwa kumike aakalimo opo yaa hunuthe ompito ndjika. Omolwa ohokwe yaaNamibia okupulakena koongalo dhoSungura ndhika, aalongekidhi mboka ye eta Singulu Shaoma mevi lyOmapendafule oya longekidha wo nguka aka dhane pOutapi nopOmbaye pethimbo lyefudho lyopehulilo lyomumvo. Uutekete wokuya moshinyanga tamu ningilwa Miss Otjiwarongo Beauty Peageant ooN$100 ngele oka landwa kuyele omanga pomweelo otau landithwa oo N$130.  Aatalelipo mboka taya zi komahala gokokule, oya longekidhilwa omahala gokulala moohotela ta yi ifutile yoyene.Ethigahtano otali tameke potundi onti 19h00 sigo okwa toka lela.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here