Onathinge oyo dhingi

0
311

 

ONAYENA –  Osipana yOnathinge oyo ya sindana muudhano mboka wali wa longekidhwa poshiindingili shomalandithilo gaagundjuka mOnayena. Uudhano mbuno wali wa kalako mu Desemba omwali mwa kuthwa ombinga koosipana 11 dhaza momudhingoloko gwOnayena.

Rauna Timoteus ngono oye ali ta unganeke kombinga yomaudhano okwa holola kutya konyala oosipana ndhoka dhaza momudhingoloko odhali dha holoka. “Oosipana adhihe odhali dhayi momathigathano  opo pu talike ndjoka yi na omanyakwa, otwa li owala tuna okatanga kokoompadhi ashike otwa dhiladhila opo konakuyiwa tu kale tuna omaudhano ngaashi etanga lyomokambamba lyaakadhona oshowo lyaamati,” Timoteus ta ti.

Timoteus ta ti uudhano mbuka owali mombepo ombwaanawa naadhani oyali yi iyutha koompango dhomaudhano. Okwa holola enyanyu lye sho aatali naaholi yomaudhano yali ya holoka noku gandja omukumo kaamati opo yu undule noku dhana okatanga nawa .

“Otwa hala nokuhalelela opo aagundjuka ya kale ta ya kutha ombinga momaudhano  gayoolokathana , pethimbo ndino otwa mona kutya nani momikunda mono omuna oosipana odhindji oshowo aadhani mboka ya pumbwa okuwayimina oosipana ndhoka hadhi dhana ngaashi ooliga yopashitopolwa,” Ta gwedhapo ngaaka.

Osipana yOnathinge oyali ya sindana sho yayi methigathano lyahugunina nOmandongo. Onathinge oya sindana oshimaliwa shooN$1000, omanga Omandongo geya puutiyali noga sindana N$600, omanga osipana yUupate yeya puutitatu noya pewa N$200.

Oosipana ndhoka inaadhi sindana muudhano mbuka odhali dha tsuwa omukumo opo dhi dhane neitulemo oshikando tashiya, dho dhi sindane woo. Okwa indilwa opo kehe ngoka ena ohokwe yuudhano a kale ta holoka pomahala mpoka puna omaudhano. Yo ya wayimine oosipana ndhoka dha pumbwa aadhani.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here