Etungo loCymot la pyapo komundilo

0
379

 

LÜDERITZ –Etungo lopombada laCymot olo lili onhele yokukala, mo doolopa ya Lüderitz ola pya po komundilo komatango Osoondaha sha djako.

Omaliko ovakalimo metungo omo nao okwa halakanifwa po sheke kondalu yanelyanga.

Omunambelewa omukulunhu woCymot, Alex Theissen okwa tumbula kutya okwa didilikwa omundilo wa hovela pokakefa kolusheno, ashike lao linene omundilo inau fikapo, petungo lopedu opo pena ofitola ya Cymot.

Theissen okwa tumbula kutya nonande etungo olo lapyapo olili eliko la Cymot, omaliko ongeshefa ya Cymot yemwene okwa xupa, shaashi petungo lopedu opo pena ongeshefa omundilo inaufikapo.

Theissen ta tumbula kutya ofitola oya patuluka ongula yetitatu 20 January 2016, nonande ya kala ya pata Omaandaha nEtivali konima omundilo eshi wa holoka.

Kadima mundilo modoolopa okwe shi pondola okudima omundilo, nonande petungo lopombada opo pahovela omundilo inamudula oku xupifwa sha, omundilo oveudima meendelelo pefimbo eshiva fikapo, no inau dula nande oku ya metungo eli  lili pedu loo olo lili ofitola yo Cymot.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here