Yamukatha FC a sindanapo otonamende yokoNdjola

0
337

 

ONDJOLA-Nando omutenya ogwa li gwa tsa kesipa pethimbo lyomatango omanene, shika ina shi sitha uunye oosipana ndhoka dhali tadhi undula okatanga kokoompadhi pOndjola moshitunda shUukwaluudhi, sho otonamende ndjoka ha yi dhanwa aluhe pehulilo lyomumvo yali ya galukile ishewe mondambo.

Oosipana dhili 25 odhali dha kuthombinga oshikando shika muudhano mboka wali wa totwapo mo 2008 okukondjela okapandi koodola 25 000.

Osipana Yamukatha oyo yali ya wayukamo ongependasindani konima sho yali ya dhengemo BM Football Club medhingoloko lyahugunina noku toolapo okapandi ko N$ 7 500 ekopi noombandi dhoshingoli, osipana yo BM Football Club oye ya pehala etiyali moka ya toolapo okapandi N$ 5 500 noombandi dhoshisiliveli, omanga OP1 Football Club ali eya pehala etitatu nolya hugunina moka ali a hekelekwa nokapandi ko N$ 3 500 noombandi dhoshikushu.

Omukwateli komeho guudhano mbuka Pinehas Iipinge okwa ti oyali ya tala omaudhano gethike lwopo 22 okuza esiku lyotango sigo esiku edhingoloko lyotango lyeya pehuulilo.

Okwa ti uudhano mbuka owe ende noku koka sho ngashiingeyi  wa ninga ehukamugongo lyuudhano moshitopolwa shaMusati nota ti okuna ehalo opo ya kale haya taamba oosipana dhaza kiitopolwa yilwe moshilongo.

“Ndika olya li ethimbo ewaanawa opo mboka yena oshinakugwanithwa shoSipana yopashigwana ye ye ya konge  iitalenti oshoka aamati oya li ta ya undula etatanga moshili”, Pinehas ta holola.

Uudhano mbuka owali wa yambidhidhwa koongesefa ngaashi Okambwa Trading, Onambula Investment, Koloko Lounge,JSA cc, Niikathi Complex, PPF cc, na Wonder Investment.

Pinehas okwa gandja ekwashilipaleko kutya uudhano mbuka natango otawu tsikile noonkondo omumvo nguka naakalimo na ya kale ya tegelela oshindji.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here