Abigail otaka kalela po Namibia ko IBF/Africa

0
473

Omukakadhona omugundjuka omuNamibia, Abigail Kondo, 20,  oye a  hogololwa noku ulikwa a ninge omukalelipo guudhano woongonyo womuthika gopaigwana muAfrica, kohi yehangano lyuudhano woongonyo lyopaigwana lyedhina IBF/Africa, omvula ndjika.

Omulandu nguka ogwali gwa tulwa miilonga opo uudhano mbuka wu tseyithwe noku ulikwa miilongo ayihe ya Africa nokaagundjuka ayehe, okutothamo ngoka ena ohokwe nota vulu okuhumitha uudhano mbuka komeho kehe moshilongo.

Abigail okwa tothwamo shi ikolelela kondjelo ye, omukumo neitulemo miilonga ye, sha landula aagundjuka mboka ya kala ya inekelelwa ongundu yuudhano mbuka, nokwa li  iinekelwa ongomukadhona dhingi moNamibia.

Abigail omuilongi momvula ontiyali koshiputudhilo shopombanda shaNamibia (UNAM) ti ilongele oshilongwa sho Archive Management, nokuli momukweyo oku kwathelwa meilongo lye okuza koAfrica Leadership Scholars Programs (ALSP), ehangano ndyoka lya li lyuuvathana noIBF/Africa.

O ALSP oyo ndjoka ya nuninwa oku tula aagundjuka  yaAfrica melongo lya America, nomithigululwakalo, oku ya tumina kiiputudhilo yo pombanda yi thike pomathele 200 mo United State of America.

Abigail, ngoka ha longo mOluzizi World of Commerce (Pty) Ltd, okwa taalela eshongo enene ongomukalelipo gwaIBF/Africa.Eshongo ndika oondyoka lyoku kumagidha aagundjuka noku ya yambidhidha opo ya kuthombinga miinyangadhala yuudhano woongonyo woIBF/Africa.

Ehangano ndika lyo IBF/Africa olili mo Moshi, nolyaningi ethimbo ta li ulike nokutseyitha oshitayi shalyo mu Africa alihe  konyala uule woomvula ne.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here