Suzy otiimbi poFNCC

0
417

 

Otyaka ndjoka hayi imbi omaimbilo omanyanyudhi  go Jazz, Suzy Eises, otayi  ki imba kongulu yomithigululwakalo yoFranco-Namibian Cultural Centre mOshilandopangelo, momasiku 19, gomwedhi twa taalela.Pinehas Nakaziko okwa kundathana na Suzy nongashingeyi ota hokolola.

Otjaka ndjika otayi kiimba konima sho ya kala nokutuka okuya kiilongo yokokule ngaashi United States, Britania , South Africa niikwawo oyindji, nelalakano lyoku ilonga omusiki no ku imba oongalo dhe.

Suzy okwa li a galukile moshilongo omvula yaziko,nokwa kala noku ulika uunongo we, nokutotapo osikola ye ndjoka yokulonga oongalo dho Jazz kaaNamibia. Mongashingeyi Suzy okwa tegelelwa opo aka imbe oongalo dhe ndhoka dha dhengambanda, nelalakano okunyanyudha mboka ta ya ka kala poshiindingili shika.

Ohole yaSuzy yoongalo dho Jazz oyali yatameke sho ali eli mosikola ye yo pombanda moCape Town, moka ali  ta ilongo oongalo uule womvula yimwe ko London Centre of Contemporary Music, okuza mo 2009 sigo 2010. Suzy okwa kala nokulonga naahikingalo aaSouth Africa ngaashi DJ Groove Candi. Okuza mpoka okwa kala noku imba moshilongo, piituthi ngaashi yoOld Mutual Jazz Encounter mo 2011, taa ikwathele koStage pamwe naJimmy Dludlu naSimphiwe Dana.

Suzy okwa li a tameke nokuli oku egulula omiyelo mo 2012 nongundu yaahikingalo dhingi moSouth Africa, Mi Casa, koWindhoek Showgrounds.

Okwa imba ishewe koWindhoek Jazz Festival naFujazz omvula yaziko. Ngashingeyi Suzy okuli ta ilongo oongalo dhoJazz koBrigham Young Univesiti-Idaho moUnited States.

Uutekete woku yamo moshinyanga  otau ka landwa kooN$50 poFNCC.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here