Aakuluntuskola mOshikoto ta ya pula omauwanawa ga gwedhwapo

0
490

 

 

ONDANGWA – Konyala aakuluntuskola ayehe yoosikola dhili moshitopolwa Oshikoto oyali ya gongala oshiwike sha yi poombelewa dhehangano lyaaniilonga, ekalelipo lyaalongi moshilongo (NANTU) pOnethindi nokugandja omukanda gwawo gwombili.

Momukanda moka aakuluntuskola otaya pula omauwanawa galwe ngoka ga gwedhwapo, mono ta ya ti  aaniilonga yepangelo yonkatu yondondo 5 (grade5) oyena omauwanawa omashona. Oya ti opuna omapulo ogendji ngele tashiya komauwanawa ngoka haya mono, ta ya pula opo ga gwedhelwe oshoka ngoka yena pethimbo ndika inaga gwana, na ina ge ya mbilipalela.

Omukuluntuskola pOmukwiyugwemanya Chrispin Kamwi ngoka a gandja omukanda nguka komukalelipo gwehangano lyoNANTU mOshikoto Tomas Niilonga, okwa ti otaya pula opo ehangano ndyoka li fale omakemo gawo kepangelo, yo yaye moonkundathana noku kandulapo omukundu ngoka.

Oya pula woo NANTU kumwe nepangelo okupitila mUuministeli wElongo ya talulule omauwanawa ngoka aakuluntuskola yena yo ya ninge omagwedhelo geli muuwanawa wawo, taya popi kutya ngoka yena ngaashingeyi kageli pauyuuki no inaye ga panda nawa, noya hala ga talululwe meendelelo ngaashi tashi vulika.

Aakuluntuskola oya indile opo NANTU a akale a gandja eyamukulo lyayela manga omasiku 31 Maalitsa nuumvo inaaga thika, shino sha hala kutya oya tegelela eyamukulo lyawo muule womasiku 50 konima sho ya gandja omukanda nguka.

Omukalelipo gwoNANTU Tomas Niilonga pethimbo ta taambako omukanda nguka okwa uvaneke te ke gu thikitha kewiliko lyopombanda lyehangano, ta ti aakuluntuskola naya kale ya tegelela omayamukulo gawo komapulo ngoka ya pula. Ta ti okuwete kutya omakemo gawo inaga ya momakutsi ga thita onkee naya kale owala metegelelo pamwe ke pa taku tuta ngaa, yo ya tyapule iiyimati yiilonga yawo ngaashi yeshi ilongela, nongaashi aaniilonga oyaakwawo taya tyapula omauwanawa gawo.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here