Thunder Jiverz ota gandja etumwalaka

0
342

 

ONDANGWA- Ongundu yomakandangala gambandje ndjoka haya imbi oongalo oya tokola okugandja etumwalaka okupitila moongalo komapipi agehe. Thunder Jiverz yili mewiliko lya Simon Shikongo ngoka a tseyika koyendji nedhina Simey oha imbi pamwe na Robert Nghifikwa (Robbah).

Thunder jiverz oyali ya totwapo mo2014 sho aamati mbaka yali ya tula uukuni kumwe noya tokola opo yi imbe oongalo dhawo yo ya gandje etumwalaka moshigwana. Simey ngoka oye omukwatelikomeho gongundu ndjika yomapenda okwali eshi yelitha kutya oya tokola okuhumitha komeho yo ya yambulepo oshilongo ngele tashiya koongalo.

“Kashali oshipu okutameka okwiimba pamwe nonande sho twa hangana kehe gumwe okwali hi imbi pauyemwene notwa mono sho opala opo tu imbe pamwe onga ookuume, noku ulika iitalenti yetu, otwa li twa tsakanene ashike mostudio pethimbo twali ta tu kwata uungalo wetu noshe tupe omadhiladhilo ngoka,” Simey ta ti.

Pethimbo ndika Thunder jiverz okwa pititha okangalo ke kamwe hono taka ithanwa Kamaali, ta ti okangalo hano ohaka dhana unene koradio yoNBC Oshiwambo, hoka ta ti oke holike koyendji. Simey okwa yelitha kutya mokangalo moka otaya londodha oshigwana unene aanyasha mboka aamati haya kala owala taya landele aakadhona, yo itaaya kwatha aakuluntu komagumbo , yo yamwe ihaya kwatha uunona wawo mboka ye etapo.

Robbah okwa gwedhapo kutya ngaashingeyi oyi ipyakidhila nomalongekidho goalubuma yawo ndjono ta ti otayi ka kala ya pita mbala nuumvo,  ndjono tayi ithanwa Confidence mono mwa tegelelwa mu ka kale uungalo wuli 10 mono mwa kwatelwa Kamaali, Mokasi, We push na wulwe owundji.  Ta ti otaya gandja etumwalaka moshigwana, noya uvaneke taya tsikile noku imba oongalo dhawo.

Thunder-jiverz1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here