Beast masiku a pititha oalubuma ompe Tshasimana

0
341

 

Omwiimbi gwoongalo dhoKwaito, Eliaser Amunime, a tseyika nawa Beast nenge Mambo, okuli po kupititha oalubuma ye ompe yedhina Tshasimana. Pinehas Nakaziko ote tu kundaneke.

Beast okwa li a popi ndhika sho a tseyitha etumwalaka ndika kaaholi yoongalo dhe ta ti Tshasimana oyo oalubuma ndjoka tayi ka kala yina omulyo gwoongalo omwaanawa.

Beast okwa ti oalubuma Tshasimana okwe yi ilukila yemwene, oshoka Tshasimana edhina lye limwe ishewe lyo pangeleka. Okwa ti okwe shi ningi opo akoleke oongalo dhe, naashika otashi holola okulonga nuudhigini nuukokele woongalo we mehangano lyoongalo.

Oalubuma ndjika ya tegelelwa yi ka kale yi holike koyendji, ota yi ka kala yi na omaludhi goongalo dho Hip-hop no Kwaito. Uungalo we mboka ehole moalubuma no ta ti otawu fuula aapulakeni ongaashi  Tala, na Shaka Zula, ta kwathelwa ku Sir Mathew.

Oalubuma oya ningilwa omikwelengendjo ku Trapz  no ta kwathelwa okuiimba kuKP Illest, Mappz, Tapz  na Bashof.

Beast okwa ti kuyele omwedhi twataalela kapuna ngoka ta ka kala ahala oku kala inaa uva omadhengo omawanawa goongalo dhe. Pehulilo lyomwedhi nguka ota ka tameka  nokuli okupititha wumwepo womoongalo dhe ndhoka dhili moalubuma, nelalakano okugandja mo kashona moshipambu shoongalo dhe.

Beast okwa tseyika nawa nokangalo hoka kedhina Satufutu, kali ka hogololwa methigathano lyoongalo dhaNamibia, lya tseyika nawa Namas. Oongalo okwedhi tamekele mo 2005, nokuza mpoka okwa tumbalekitha edhina lye nokukala uuka komeho muunkulungu mbuka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here