Ewawa lyaagundjuka mOshikoto lya talelepo iikandjohogololo

0
258

 

TSUMEB-Ewiliko lyewawa lyaagundjuka olyali lyo odheke iiwike yowina mono yali taya talelepo iikandjohogololo ayihe mOshikoto noku tala nkene aagundjuka taye shi endetha nonkene taya humitha komeho oonkalamwenyo dhawo.

Omunashipundi gwewa lyaagundjuka mOshikoto Mathews Hangula oyali ye ende pamwe nomukwatakanithi gwaagundjuka moshitopolwa Hofni Hamunyela. Hangula ngono oye mwene gwosheendo okwa li eshi yelitha kutya omalalakano gawo opo ya kuthe onkatu ya talelepo iikandjohogololo oya hala okupa aagundjuka omayele nokuya kumika ya longe nuudhiginini , yo ya pondole mu kehe shoka taya lalakanene.

Hangula okwa ti limwe lyomomalakano gawo oku uva momakana gaagundjuka yoyene nokupulakena omikundu nomathaneko ngoka yena monakuyiwa oshowo ngoka gokuhumithakomeho iikandjohogololo yawo.

“Mokugongala kwetu naagundjuka otwali twape aagundjuka mboka ya holoka ompito opo ye tupe omathaneko go2016/2017 mono tamu ka  ndjandjukununwa ompumbwe nomashongo gaagundjuka, ga tulwe poshitaafula go ga kale ga monenwa omayamukulo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here