“Blue Machine” okwi ilongekidha okugamena epaya lye

0
481

Windhoek – Haye naanaa omudhengingonyo a fuula ngele tuumbu dhopomeho. Ihe Julius Indongo ngaashi eshiwike nedhina Blue Machine iilonga ye ngele okwa londo moringa yokudhengela oongonyo oyo okudhenga pwaana  ohenda nelalakano okuyugako oshishani komukondjithi gwe. Shika ohe shi ningi a nika uudhudhu.

Ongulohi yomasiku 19 gomwedhi nguka otaku kala uudhano woongonyo tawu ithanwa Independence Boxing Bonanza pohotela yo Windhoek Country Club muumbugantu woVenduka. Olugodhi olunene lwesiku ndyoka otalu ka kala pokati ka Julius Indongo nomukondjithi gwe omuTanzania, Allen Komote ngoka ta ka kambadhala opo a yugeko oshishani shoka shiniwe ku Indongo hashi ithanwa  WBO African Junior Welterweight.

Pethimbo ndika Indongo okuli ponomola ontiheyali momusholondondo gwaadhengingonyo kohi yo World Boxing Organization (WBO). Omudhengingonyo gwomevi lyOmapenda nguka sigo oompaka ina dhengwa, nomudheuli gwe Nestor Sunshine Tobias okwi itaala kutya omumati gwe nguka ota ka ndjambula oshindji moshimpungu shokudhenga oongonyo.

“Omudhengingonyo kehe eli momusholondondo gwaambokisi omulongo kohi 15 muuyuni ota vulu okupula kutya okwa hala okukondjittha enyakwa mondjundo ye. Julius molwashoka oye enyakwa lyo WBO Africa Junior Welterweight, oye omudhengingonyo eshi okukwathelwa opo a vule esiku limwe a ka kondjele oshishani shuuyuni” osho Tobias a popi uuvite uunambano kombinga  yomudheulwa gwe.

Indongo omunamimvo 30,okwa kondja omalugodhi 17 omulongo 11 gomwaangoka oga hulile kedhingoloko lya hugunina.

Indongo ngoka a joina aadhengingonyo paithano omumvo 2011 ota ka gamen epaya lye lyo WBO Africa Junior Welterweight komukondjithi gwe  Allen Komote gwokoTanzania mesiku lyokudhenga oongonyo momwedhi nguka. Uudhano mbuka owu li oshitopolwa shoku tyapula emangaluko eti 26 lyaNamibia.

“Ota tu indile aayambidhidhi ayehe naamboka ta ya vulu okukwathela opo ye tu waimine nokukwatha uudhano woongonyo oshoka mbuka ohau etamo oshindji ngaashi  tashi ulikwa kaatali yombokisa koTV uuna omalugodhi taga luwa ethimbo ndyoka go taga  tumwa mombepo moTiivii.’

“Ombokisa oyina eyambidhidho enene muuyuni ngele tashiya kwaamboka haya tala uudhano mbuka nookuli okutalwa kwombokisa okwa pitilile hoka kwetanga lyokoompadhi.” Tobias a ulike.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here