Omatala gaShakati ge egululwa pambelewa

0
317

OSHAKATI-Omatala giipindi gomOshakati ngoka oyendji ya kala taya ipula kutya otaga ka patuluka uunake osho ga patululwa pambelewa kOmutse gwoshilongo Hage Geingob mehulilo shiwike lya ziko.

Mboka taya longele momatala moka mEtitano lya zako oyali taya yolele ketayego oshoka uuyogoki oweya popepi sho taya longele momatala omapeepeka gena  iinima ayihe mwakwatelwa nuundjugo wayela nawa.

Oontana dhanelende lyuugwanga odhali dhiizaleka oonguwo ndhoka omuntu wa hala andola okutala kehe esiku. Oonguwo dha hondjwa nawa moshiyata oshibulau shina uutotono nuumbindja uutokele wafa okapembedhila.

Eegululo ndika olya li lya kaliwa woo kaanambelewa yi ili noyi ili mwakwatelwa oominista noshowo iilyo yomutumba gopashigwana.

Omutse gwoshilongo okwa endele pamwe nomunyekadhi gwoshilongo ngoka woo naye a kutha ombinga mokulola yimwe yo miilandithomwa mbyoka ngaashi omalovu giilya noshowo omagongo.

Esiku ndika olyali enene mondjokonona yelelo lyondoolopa yaShakati noshowo kaalandithi mbaka.

Aalandithi oyali ya holola omaiyuvo gawo genyanyu sho ya tangumuna nkene ya mona iihuna okuza petameko lela lyiipindi yawo  omanga omatala inaga tungwa.

Oya ndjandjukununa woo nkene ya kala nokutidhagulwa kelelo lyoondoolopa sho taya landithile momapandaanda ashike oyati inaya shuna monima sigo onena sho elelo lya uvu omanyenyeto gawo opo ya tunge omatala ngaka.

Omatala ngaka ogeli pamuthika gwoshinanena lela na ogo gotango moshilongo ashihe goludhi nduka.

Aalandithi mbaka oya longitha ompito opo ya gandje omagano kOmutse gwoshilongo nguka ongo olupandu sho yamona omatala omawanawa.

Mehala tuu oondika lyomatala omwa tungwa Oshungo onene ndjoka aantu taya londomo opo ya tale ondoolopa ayihe yaShakati koonono .

Omatala ngaka ogena ongushu yoomiliona dhi vulithe pomugoyi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here