Uunona pEmono ota wiinyenge wafa omayoka

0
563

EMONO-Aanona yatatu posikola Emono Combined school moshitopolwa shaShana ota ya galangata anuwa ya fa omayoka yo ta ya kugagana noshowo ta ya tondoka ya fa ya pwidhuka.

Oonakuvala naatekuli yaanona mbaka oya lulilwa ta ya ti kutya nenge ta ya lundile kutya anuwa aanona mbaka ota ya zi ewi lyafa lyomukulupe Kayeshi Kameyeni. Ihe Kuku Kayeshi Kameyeni okwi ikala elundilo ndyoka a ti ye iha lyana[ nenge iha logo] oshikwawo ye ha ye eli maanona mboka.

Samora Basilius Iitula gumwe gwaavali mboka yaanona ta ya galangata nokuhega yafa omayoka okwa ti okwa lulilwa oshoka okwa kambadhala opendji nokuya paantu ashike oshiponokela shehego netondoko lyomwana naatekulu ita li hulu nando.

“Ngame onda ninga oonkambadhala odhindji ashike ewi ashike lya Kayeshi tali zi momumwandje kandishi kutya onde mu ninga shike,” Iitula a ti ngaaka .

Aanona mbaka oye na oomvula okutameka pomulongo 12, 15 naangoka omukuluntu okuna omu-16. Anuwa gamwe gwomomawi ngoka haga uvika taga zi maanona mbaka ongaashi “ hehe ihamu kundu omutekulu gwandje ondina oku mu talitha nawa.”

Omanga gamwe ishewe anuwa ota ga ti “Oshike omutekulu gwandje oye awike eli monima aluhe omanga omanona geni haga piti aluhe?”

Oshinima shika Iitula okwa ti oshankundipaleka eilongo lyomwana noshowo aatekulu ye mboka ya ninga iihakanwa yiinima mbika.

Sho Kundana a popi na Justina Kaashi-aantu Iishuwa, kombinga yoohapu dhomalundilo ngoka, okwa ti kutya ye ehokololo ndika okwe li uva ashike komuntu ngoka te mu lombwele kutya anuwa uunona mbuka ota wu zi ewi ewi lye.

Okwa ti okwa ninga oonkambadhala okupopya naantu mbaka  ashike ina dhi pondoka.

Okwa ti woo okwa ya kopolisi noshowo koomwene gwomukunda a popye naavali mbaka kombinga yoshinima shika ashike aavali mbaka ina ya holoka.

Oshiningwanima shika mOmaandaha osha li sha hili aantu oyendji mboka ya li ngundumana mpoka ya haha okuuva kutya oshike tashi ningwa po oshoka oshi kumithi noonkondo adhihe.

Aapolisi noshowo aanambelewa yuuministeli wUkakwashikekookantu nayo opo yali poshigongi mpoka polwaanda lwosikola ndjoka.

Ashike Kundana sho athiki mpoka aanona oya adhika nale ya hulitha po oku galangata hoka.

Aanona mboka itaa vulu okutumbulwa oyati oshinima ohashi ya momikalo dhaa yooloka unene ngele ya tameke okugalikana .

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here