AMA Tokolos ta pula ekwatho opo a pitithe oalubuma ye ontiyali

0
269

 

WINDHOEK –Omuimbi gwoongalo dhoKwaito a tseyika nedhina Ama Tokolos, ota indile ekwatho lyopashimaliwa kaayambidhi yoongalo aaNamibia opo a vule oku pititha oalubuma ye ompe nuumvo.

Ama Tokolos, ngoka a kala noku imba oongalo tadhi tungu no tadhi nyanyudha, okwa ti oongalo dhe odha pwa nale okuningwa, nokwa pumbwa ashike ekwatho opo aka kale edhi tuma koSouth Africa opo dhika tulwe muuCD, ashike otashi pula oshimaliwa oshindji.

AMA Tokolos okwa tseyika nuungalo mboka wa kala noku ulikwa koTv noku pulakenwa kooradio dhomoshilongo ngaashi hoka kedhina Ekwafo, Ndisile Mokasie nUukwaluudhi. Omvula yazako okwali a pititha oalubuma ye Paradise, ndjoka ya li yi na oongalo 19.

Ngashingeyi ota holola kutya ye okwa mana nale okuninga omaimbilo ge goalubuma ontiyali, ashike oshimaliwa owala shemu kwata.  Okwa ti oalubuma ye ndjika opo tayi kalukwa natango, ota yi ka shendja omulyo gwoongalo dhaNamibia, oshoka okwa holoka po nomuhingo omupe gwedhina Chinja Kuluva Style (CKS), ngoka guna oongalo dha yoolokathana.

Ota ti ku kehe ngoka a hala oku mu kwathela nakale aholoka  Olyomakaya ndjika pehala lyokunwina moHavana lyedhina Kamushivulu Bar, moka adhiladhila opo aka gandje oshipambu shoongalo dhe, ndhoka tadhi ka kala dhili moalubuma ompe.

Okwa ti pethimbo mpaka ota ka kwatathana naamboka yahala oku mukwatha, notaya ka kundathana opo yatale kutya otaya uvathana ngiini.

Poshituthi shika ota ka kwathelwa ku Sunny Boy, NONO,Chippa, Mr Chili, Candy, Oomcha,LD,Witty,Youg Flux nokaahikingalo oyendji aashona.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here