‘Tse hatse twa yaka uusino’

0
576
Dhimwe dhomoondoongi ndhoka dha li dheedhililwa moshigunda kaagundjuka moshikandjohogololo Oshakati Unininginino.

ONGWEDIVA- Aakadhona yaali aamawayinathana mEtiyali lyoshiwike shika oya uhala ya pushika omeho ta ya patana nokwiipopila kutya yo ina ya tetagula nokutsela uusino waantu, ihe anuwa mboka ye shingi aamati yaandjawo.

Nangula na Kweya Angula oya li ya dhitikwa kOmiya dhaShinana dhomOshana sho ya adhika ya edhilila oondongi kaadhishi dhaandjawo dhi vulithe po36, nadhimwe dha dhipagwa nale nokuli. Mokati kuusino wa adhika moshigunda omwa li muna dhimwe odha tetagulwa momigongo nomomithipa omanga megumo mwa adhika onyama yokasino, ontalala nayimwe ya dhingulwa.

Aakiintu mbaka oyi ipatana ngaashi tashi vulika ya ti yo ha yo ya teta oondongi no ka ye na ondjo yasha nonando oya zimine kutya oyo ya edhilila oondongi oshoka otadhi yonagulapo epya nokulyapo iilya yawo.

“Tse oondongi oha tu dhi edhilile shito oshoka ohadhi li iilya yetu. Ashike nduno okudhi hahala ngame kandi shi kutya osheenda ngiini,”Nangula Angula a ti ngaaka.

Nangula na Kweya Angula oya li ya ethiwa kopolisi oshoka yo oyi ipatana thilu. Omanga aamati oye li konima yekumba sigo ongashingeyi.

Uuyelele wa pewa Kundana koonzo dhiinekelwa  owa ti,  aakiintu yaali naamati yaali oya li ya adhika ya dhipaga oondoongi mbali, omanga ya tetagula nokunghapagula dhili hamano momagulu gadho itadhi ende we.

Sho nduno Kundana a thiki pehala ndyoka, okwa adha aakwashigwana ya ngundumanena oshigunda shoka, ye ya okudhimbulula oondongi dhawo.

Mwene gwomukunda Desiderius Shikoyeni okwa ti ye okwa tila noonkondo adhihe na keshi okushi hokolola.

“Ngaye onda kumwa nando inandi nwa sha shika oshikumithi noonkondo adhihe,” Mwene gwomukunda ati ngaaka.

Kundana okwa popya woo na Stefanus Asino ngoka woo a dhimbulula oondoongi dhe mbali ndhoka dha adhika moshigunda moka.

Sho omutoolinkundana nguka a thiki po mpoka moshigunda omwali ashike muna oondoongi dhili omilongo 27.

Ndhoka dha sa nodha tetagulwa odha fikwa po kopolisi noshowo onyama ndjoka ya dhingulwa naandjoka ya pewa omushiinda oya fikwa po.

Opolisi oya ti oondoongi odhali dha tetwa shinyanyalitha na itadhi vulu oku kala inaadhi fikwa po.

Shikoyeni okwa ti aanamukunda mboka ya kanitha oondongili naya ninge nee onkambadhala okuuka pomukunda ngoka opo ya ka dhimbulule oondongili ndhoka.

Oonzo noshowo ookatale konawa oya ti kutya oshikumithi longa shika osha holoka okupendukila Etiyali lyoshiwike shika shoo aashiinda ya mono ashike oshigunda shuudha oondongili naantu taya tsele .

Okwa hokololwa kutya sho opolisi ya thiki po pehala mpaka oya adha nale nokuli aantu taya ilatha yo ta yi ifudhile koonyala  sho ta ya kutha onyama mombiga yili pe ziko yapya.

Aniwa gumwe gwomaashiinda mbaka naye woo okwali a kuthwa omukaga sho a pewa ko konyama ndjika.

Mboka yakwata ina ya holeka nande kutya oyo ya dhipaga oondoongi ndhika nokudhi  hahagula nomakatana.

“ Shika oshikumithalonga . Pamwe oya dhipaga opo ya ka landithe nande opo matala mpo ha pu landithwa oodhingu,” meme Losalia Shilenga kansela gwaKatana ati ngoka ati naye okwe shi uva ashike , ihe ineshi lopotelwa.

Okwa ti oshiningwanima shika osha ningwa ashike popepi noshikandjohogololo she ashike oshili koshikandjohogololo shOshakati Uninginino.

Sho nduno Kundana a dhengele kansela ngoka opo a uve ombahu nokawawa Andreas Johannes kansela moshikandjohogololo shoka okwa ti ye ndhoka omakutsi gefuma kuye.

Ano ta ti ine dhi una nande nane nonando omo a uhala mOmpumbu esiku ndyoka oshiningwanima sha ningwa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here