Omsaane Niihana a pititha Oalubuma Ombinzi Yalondo ontiyali

0
360

Windhoek

Konima yoku kanapo uule wethimbo mehangano lyoongalo, omuhikingalo ngoka ha imbi oongalo dho Afro pop nomithigululwakalo, Omsaane Niihana, osho apititha ishewe oalubuma Ombinzi Yalonda, olweetho olutiyali.Pinehas Nakaziko ota kundaneke.

Mboka ya kala nokutegelela okuuva oongalo dhe uule wethimbo ele, ngashingeyi oya mona ompito ombwaanawa okupulakena komayimbilo gomuhikingalo nguka.

Oalubuma ndjika oyina ehwata lyomaimbilo 13, ngoka taga nyanyudha  taga tungu no ku kumika.

Ethimbo ndika Omsaane Niihana okwa longa nuudhiginini omvula ndjika opo a nyanyudhe aayambidhidhi ye. Eimbilo lyotango moalubuma, High Blood Pressure, otali popi kombinga yiinima mbyoka hayi etele aantu ombinzi yalonda..

Eimbilo ndika lyoongalo dhoHouse, ohali inyenge nawa no ito hala oku kala inoo li pulakena.

Eimbilo etiyali, Advice (Kumagidha) omuhikingalo nguka ota kumagidha aantu opo ya yande okutaandelitha omukithi ngoka gwo HIV/Aids, moka ta indile opo aantu ya tameke no ya tsikile nokulongitha ongumi.

Moalubuma moka omu na ishewe ongalo yopambepo yedhina Egulu Nevi, moka ta indile opo aantu yakale noku simaneka Kalunga oshoka egulu nevi otaga hulupo.

Oongalo ndhoka dhina omulyo omutoye ongaashi, Uutsini oshoka ndjika otayi ku mwenyeke ta yi ku tula mombepo yokundaanisa, no ta yi opalele momalyukulyuku.

Nonando oalubuma ndjika oyi na oongalo oombwaanawa  oya pumbwa natango oku longwa nawa opo yi kale ya dhenga mbanda.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here