Aahangwena yi ilongekidhile esiku lyaaniilonga mepangelo

0
218

 

ENHANA-Uuministeli wUukalinwa moshitopolwa shaHangwena owi ipyakidhila noku tunga po oosipana dhawo ndhoka ta dhi ka kalelapo oshitopolwa kuudhano waaniilonga mepangelo mesiku lyaaniilonga mepangelo.

Oosipana ndhika odho tadhi kala noku ka dhana komaudhano goludhi ndoka omumvo kehe.

Ehuliloshiwike lyazako aaniilonga moshikandjo shuukalinawa moshipangelo sha Ngela oya li ya talelwapo kosipana yoshipangelo shEenhana muudhano mboka wali wa longekidhwa opo ku talike mboka ya pyokoka oku ka kalelapo oshitopolwa muudhano mbuka.

Oosipana ndhika mbali odhali dha tsimike ontsi kombanda yomeya mesiku ndyoka lya li lyu udha ookoola sho Engela lya li lya pondola oku dhengamo Eenhana nookoola 4-3 metanga lyokoompadhi.

Ehuliloshiwike tali ya omaudhano ngaka oga thinda kOkongo opo ku ka manithwe netothomo lyosipana ndjoka ta yi ka kalelapo oshitopolwa.

Uudhano mbuka waaniilonga mepangelo ota wu ka kalako kuyele mu Juni nuumvo nesiku olya longekidhwa kombelewa yOmuprima gwoshilongo okusimaneka iilonga mbyoka aaniilonga yepangelo haya longo, na oha li dhanwa uule woshiwike.

Nuumvo esiku ndika ota li dhanenwa moshitopolwa shaShana konima sho lya li lya dhanenwa moshitopolwa shaHangwena omvula yazako.

Osipana yoVolleyball ina yi vula okudhana omolwo ompumbwe yokapale ashike nayo opo yili na ota yi ka kutha ombinga muudhano mu Juni moshitopolwa shaShana.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here