P-L naye a thiki mehangano lyoongalo

0
257

 

Windhoek

Omuimbi gwoongalo dhoKwaito, Paulus Linus Shimoshili, a tseyika nawa nedhina moongalo P-L, naye okwa ti okwa thika mehangano lyoongalo.

P-L ngoka omupe moongalo okwa valelwa noku kokela mOndjeke, Uukwaluudhi, moshitopolwa Omusati. “Okuza nale onda kala omuhikingalo nonando inandi pititha nando okangalo kamwe. Ina ndi shunitha ondjodhi yandje monima, onkene onda hala oku ipyakidhila noku itulamo moongalo pethimbo ndika ,” P-L ta ti ngaaka.

P-L okwa hita enongelo lye koAmweende Combined School okuza mondondo yotango sigo 10 moTsandi.

Mo 2007 omo ali amono ompito yotango nohokwe yoku imba oongalo, nonando ethimbo ndyoka kali ena edhiladhilo lyoku pititha okangalo.

Ongalo ye yotango yedhina Ekenge okwali eyi pitiha omvula yaziko, ndjoka yali yemupetha oombandi unene tuu kaahikingalo ooyakwawo, osho woo aakwashigwana.

P-L okwali ishewe a hogololwa onga oye omuhikingalo omupe dhingi, moKwaito top 10, koradio yoEnergy, nongalo ye Eimbilo.

Omunamivo 23 okwa holola tati ye okuna uunongo moongalo oshoka okwa kala nokupulakena kaahikingalo mboka ye ya nale ngaashi Mzekezeke, Malaika, Mafikizolo naMandoza.

Okwa ti ngashingeyi okuna oongalo dhaadha po12 ndhoka dhi shiwike nale, nokwa tega ashike okupititha oalubuma ye yotango kuyele nuumvo ngele amono eyambidhidho lyoshimaliwa lyagwana nawa.

Ota pandula ofelende ye ndjoka D-Square sho ya kala nokumukwathela uule wethimbo, nosho wo oku eta oshitalenti she puuyelele. Okwa ti ye ita dhimbwako natango aaningi yiikwelengendje ye  ngaashi Young T naTommy, sho ya kala noku mu kwathela olundji.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here