Ya lulilwa komathipambinzi

0
390

 

ONDIIHALUKA -Aakalimo yomomikunda dhimwe moshikandjohogololo Endola oya kumwa omolwomanima ngoka gi ihanena omikunda dhawo.  Oshiwike sha piti aanamukunda mbaka oyali ya gongala petale lyomeya mpoka pwa li pwa adhika iikombo ya langathana.

Omikunda ndhoka ongaashi Ondiihaluka oshowo Ohadiwa. Meme Laimi Katanga okwa ti Etitatu lyayi aanona sho aanona ya zi kosikola okwali eya tumu opo ya ka takamithe iimuna. “Sho yali ya edhilile oyali ya hokolola kutya iikombo inayi gwanapo, sho ngaa aantu opo ya ka lala otwali tu uvu omainyengo gafa geli petale mpoka opo hapu nwethwa iimuna ashike inatu penduka, yo nani yamwe yopuushiinda oyali ngaa anuwa ya penduka ashike ina ya mona shoka shi inyenge,” Mwene gwiikombo ta ti ngaaka.

Ta hokolola kutya mokupenduka oyali yi ithanwa kaantu yopuushiinda noku ya lombwela kutya opuna iikombo ya sa yili petale lyomeya, nomokuyako kwawo anuwa oyali ya dhimbulula kutya iikombo mbyoka yasa oyawo.

Aantu yopomikunda ndhoka oya li ya gongala noku tala shoka sha ningwapo, “ pehala mpano sho tweya po opuna omakondo omanene go itoti ogoombwa, iikombo oya lika owala lopiilyo yiivalithi, yo sho to tala oya thipwa ombinzi ashike onyama inayi gumwa sha oyili owala ngaashi yili, otwa kala tatu nanga nanga tatu tala pomudhingoloko ngele tatu mono omakondo ngoka mpoka gu uka ashike ina tu mona sha,” Ta popi ngaaka.

Oyendji pomikunda ndhoka oya holola kutya shika hasho oshikando shotango iimuna yawo tayi liwa noku thipwa oombinzi. Nonande mbino ya li inaayi edhililwa esiku ndyoka ya lika oyindji mbi ya lika ohayi kuthwa anuwa kiigunda, yo tayi thipwa ombinzi ngaaka.

Omukalelipo gomikunda ndhika mbali tatekulu Eliphas Namhindo okwa ti oshinima shika oshe ya limbilika oshoka omanima ngoka haga thipi iimuna oombinzi ihaga monika omakondo owala , ihe nande oye ga landule ihaya mono mpoka gu uka.  Ta ti oshigwana ngaashingeyi osha kwatwa kuuhwenge, yo oya lulilwa nayi ta ti pamwe omanima ngoka ihaaga monika otaga ka lya go ge etele aantu oshiponga.

Oya pula moshigwana ngele opuna gumwe ena omanima ge taga hepeke iikomba nokuyi thipa na kale eedhilila omanima ge, ye te ga kwata nawa, oshoka ka yeshi kutya otaya ka kanitha iikombo ingapi momukunda nopomudhingoloko.

Caption: Aakalimo yomOhadiwa nOndeihaluka moshikandohogololo Endola ota ya tala nkene iikombo mbika ya dhipagwa kiilikama yaashiwike omasiku gaziko, onyama yiikombo mbika ina yi lika po kiilikama mbyoka mbika oya nu ashike ombinzi yo ta yi thigi iimuna mbyoka ya sa mpoka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here