Big Ben, Chikune na Ann Singer aasindani kamana yoNAMAs

0
290

 

WINDHOEK –Oshikando oshitihamano shomapapa kaahikingalo dhingi aaNamibia (NAMAs), osha ende nawa ehulilo shiwike lya piti, moka Big Ben oye ali a sindana ongomuhikingalo dhingi omulumentu moNamibia, omanga Chikune oye omuhikingalo omukiintu dhingi.

Oshituthi shika oshali sheende nawa kwaamboka yali ya holoka mengathithi enene poRamatex Olyomakaya, omanga yamwe po yali ya tal kooTiivii dhawo okuziilila komahala gawo.

Ann Singer ngoka ali ta imbi nawa pethimbo ali apewa ompito ndjika okwali asindana omakopi ogendji, moka mwa kwatelwa oalubuma dhingi komvula, omuhikingalo omupe mehangano lyoongalo, omuhikingalo dhingi moongalo dho Afro Pop no muhikingalo dhingi moongalo dho RnB.

Omuimbi ngoka ali a talikako oye dhingi kamana nokwali a hogololwa muucategory owundji, waadha puuhamano gwedhina Freeda, ina sindana sha.

Ongulohi ndjika oyali ishewe yamono ongundu ndjoka yo Gal level nale, tayi shiiningile kostage pethimbo taya imbi oongalo dhawo dhonale.

The Dogg okwali asindana omakopi gatatu, nongalo ye ndjoka ‘Shukifa Kwii’ ndjoka yasindana ongongalo dhingi momvula. Okwali ishewe asindana ongomuimbi dhingi moongalo dhoHouse noKwaito.

Ongundu ndjoka yakala noku kambadhala mpaka naampeyaka ngele tashiya moku imba, Ama Daz Floor, oyali yasindana ongo aa imbi dhingi mo Soukes, nongalo yawo True Colour.

Kakele ashike kwaashoka, oNAMAs omvula ndjika oyali yagandja ekopi ko mu imbi omuZambia onga oye omwiimbi kaakunawe gomoAfrika , Roberto.

Kakele ashike ku Big Ben, ngoka asindana onga oye omuhikingalo dhingi omulumentu, okwali ishewe asindana onga oye omu imbi dhingi moongalo dhomithigululwakalo, nongalo ye Ovombo.

Omapapa oga endele nawa oongulohi adhihe mbali, na Rinelda Mouton oye ali asindana onga oye omunyoli dhingi gwomayinyanudho.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here