Otamutala ya mona mwene gwomukunda

0
479
Mwene  gomukunda omupe mOtamutala Kuku Anna Paulus pethimbo a langekwa momukunda ngoka omasiku gaziko pegumbo lye. Omukunda nguka oguli moshikandjohogololo Uukwiyu Uushona oshowo kohi yoshipundi shuulenga shaNdangwa.

 

UUKWIYU- Omukunda Otamutala moshikandjohogololo shUukwiyu Uushona ogwa pewa mwene gomukunda, konima sho gwa ningi ethimbo gwaana omuwiliki gwopashigwana nenge gwopamuthigululwakalo.

Omukunda nguka oguli moshikandjo shuulenga shaNdangwa

Mwene gomukunda nguka omupe oye Kuku Anna Paulus a tseyika nawa Gwamupolo ngoka uulikwa kelelo lyopamuthigululwakalo oye a ninge mwene gwomukunda Otamutala. Okwa li a langekwa pambelewa omasiku ngaka pautho lyElelo lyaNdonga.

Frieda Kalola ngoka ali a gandja ondjokonona yomukunda Otamutala okwa ti, omukunda nguka ogwa totwapo moomvula dho 1948 lwaampoka pethimbo lyOmukwaniilwa Lotto Gabriel, nogwa lelwa kooyene ngaashi tatekulu Kambonde Uugwanga, Daniel Mapowe na yalwe oyendji.

“Pethimbo omukunda nguka opo gwa totwapo omwali owala omagumbo gaheyali noomvula sho dhe ende dhuuka komeho omagumbo oge ende ta ga indjipala, pethimbo ndino momukunda nguka omuna omagumbo 28,”kuku  Kalola ta ti ngaaka.

Konima sho Tatekulu Ugwanga a hulitha mo1994 omukunda ogwali gwa pewa omutekulu gwe Lugwele David Nekomba, Nekomba otaku hokololwa oye ali a hokana Gwamupolo. Mwene gwomukunda Nekomba okwali a hulitha mo2012, nomukunda ogwa kala gwaana omuwiliki, opo ihe elelo lya  tokola li ulike Gwamupolo oye a ninge mwene gwomukunda konima sho omuholike gwe a hulitha.

Gwamupolo okwali a langekwa komupeha gwelelo moshikandjo shaNdangwa Tatekulu Tomas Nakanyala ngoka a indile Gwamupolo opo a lele aantu nombili ye ta longele kumwe nepangelo, ye a kumike aantu ye, ya simaneke ooveta noompango dhoshilongo oshowo dhelelo lyopamuthigululwakalo.

“Mwene gwomukunda okuna oshinakugwanithwa a kalekepo ombili momukunda gwe ngaashi eshi inekelelwa kelelo, okwa tegelelwa a tule ooveta miilonga, ye ta tseyithile aantu oontokolwa dhelelo, okwa tegelelwa woo a kumagidhe aantu opo elaka li popiwe nawa, mwene gwomukunda na kwashilipaleke kutya aakwashigwana otaya ndalapatele oonzo dhopaushitwe dho dhi kalekwepo, yo iihokolola tayi kala hayi ungaungwa nayo ngaashi shi li paaveta dhomuthigululwakalo,”  Nakanyala ta gwedhapo.

Aakalimo yomOtamutala oyali ya nyanyukwa moku taambako mwene gwomukunda gwawo omupe naasho ya mono ombelewa yomukunda ndjoka yakala yaana omuwiliki ethimbo ele, taya ti ngaashingeyi otaya kala taya fala omaudhigu nomathaneko gawo nkene yena okuhumitha komeho omukunda gwawo komuwiliki nguka. Gwamupolo ngono ali a taambako oshinakugwanithwa shuuleli okwali a pandula elelo lyaNdonga sho lye mu inekele. “Otandi uvaneke tandi ka longa pamwe naanamukunda gwandje, otandi indile tu longele kumwe tse tu yande ombepo yoluhoko, tse tu kwate omukunda gwetu nawa tu landule omilandu noku simaneka ooveta dhoshilongo,” Gwamupolo tati ngaaka.

Gwamupolo okwali a zalekwa egala ngaashi hashi ningwa pomalangeko, okwa pewa omambo gomukunda oshowo moka ta kala ta pungula omambo ngoka. Okwa kumikwa opo omukunda gu kale guna kapatashu oshowo amushanga yo taya longo muukumwe.

 

Headman Headman2 Headman3

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here