Ethigathano lyaAmbasada melongo olili popepi

0
253

KuMaria Namupala

ONDANGWA –Ethigathano lyomuAmbasada mElongo nonuumvo oko lili.Ndika olya totwapo kaalongekidhi yiituthi mekwatathano nUuministeli wElongo,  nolya li lya ningilwa lwotango pOshikango omvogu.

Fillemon Filly-zo omuunganeki gwethigathano ndika lyomuAmbasada mElongo okwa ti oofooloma dhaamboka ya hala ya ka kuthe ombinga odha pita nokwa tegelelwa ngoka ena ehalo a kale a eta eindilo lye okuza momasiku 28 Apiilili sigo 30 June nuumvo.Okwa thanekwa nuumvo shi ka ningilwe moTsumeb muAuguste.

“ Gamwe gomomalalakano getu opo tu etepo ethigathano ndika twi imanga kumwe nuuministeli welongo otwa hala oontana dha nelende ndhoka dhina iitalenti yokukutha ombinga momathigathano guukadhonadhingi, dhi hangane dho dhi ulike iitalenti yadho tse tu hogololemo  ontana dhingi ndjono tayi kala Ambasanda mElongo uule womvula,” Filly-zo ta ti.

Ta gwedhapo kutya opo wu hogololwe wu ninge Ambasanda mElongo oto ka ya methigathano naakadhona ya za koombinga dha yooloka, mono tamu ka shanga uututsu opo ku monike mboka ta ya yi methigathano lya hugunina. Filly-zo okwa gwedhapo kutya otaya lalakanene oku gongela oshimaliwa shaamboka itaaya vulu okwiikwatha, okunkondopaleka nokukumika  aagundjuka mboka yena ehalo okukutha ombinga momathigathano nga ngaka. Okwa ti ethigathano ndika otali kala hali kalako kehe omumvo, noya tegelela kehe gumwe ena oshitalenti a kuthe ombinga.

Ngoka ta ka sindanapo oshishani shika otaka kala ta talelepo oosikola nokukumika aalongwa ye teya kumagidha opo ya landule eilongo lyawo. “Otwa hala opo tu putudhile aanona iiholelwa iiwanawa yo taya kala aaleli yokomongula yena omalalakano moonkalamwenyo dhawo,otatu ka longa ngaashi tatu vulu tse tu yambulepo oonkalamwenyo dhaamboka itaaya vulu, tse tu kumike ayehe ye na iitalenti ya yooloka, yo ya kale ta ye yi ulike moshigwana,” ta gwedhapo.

Ethigathano ndika omumvo gwa ziko olyali lya sindanwapo ku Loide Katjuskah ngono a yambukile koRundu. Katjuskah okwali a sindanapo oshindji. Okwali a  mono oshimaliwa shooN$5 000,ondjambi yokomwedhi yoN$1 423 nomauwanawa ogendji. Okwali a mono ompito a talelepo oosikola odhindji moshilongo mono a kala noku kumika aalongwa yi  itule melongo opo oondjodhi dhawo dhi ninge dhoshili. Kuuyelele Filly-zo ota monika ko 0812213621.

Caption: edu ambasada jpg;Loide Katjuskaha omusindani gwethigathano Ambasanda mElongo a thanekwa konima yoku sindana ethigathano ndika omumvo gwayi pOshikango.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here