Hilma Shapumba okuna oshitalenti mokatanga kokoompadhi

0
279

KuShipi Elago

ONGWEDIVA-Osipana yo UNAM Bokies ina yi kwata kwata konima sho oka kadhona haka ka li ka taaguluka omiyelo dhoshiputudhilo shelongo shika oku tameka omvula yako yotango oshoka oshitalenti sha ko oshi li pombanda noonkondo.
Hilma Shapumba okwa ti okwa dhana uudhano we wotango wopamuthika nuumvo konima sho a wayimine osipana ndjika yoUNAM Bokies ha yi dhana moliha yopombanda moshilongo ya tseyika nawa Women Super League, moka nokuli ya li ya hulile pehala etitano oku ya pehulilo lyayo.
Onda putuka megumbo muna aamati onkene oyo ya pendje ohokwe yoku dhana etanga lyokoompadhi na ondi li hole noonkondo.
Pethimbo ndali mOngwediva ka kwa li ndina osipana onda li ha ndi dhanene osipana yaakadhona ya Gabriel Taapopi ashike sho nda mana osikola ka nda li ndina osipana no lwindji onda kala noku wayimina oosipana dhaamati opo ndi kaleke olutu lwandje lwa ndjanga.
Okwa ti okwa hala opo a kwathele osipana ye opo yi adhe omasindano ogendji monakuyiwa, ashike okuna ondjodhi okudhanena osipana yoomeme yopashigwana Brave Gladiator.
“Onda tameke uudhano mbuka omanga nda li ndina omimvo 15, nda tameke nosipana yaakadhona yokatanga kokoompadhi ya G.T pethimbo ndali mo ndondo ontimulongo.”
Hilma omudhani gwopokati kokapale nokwa ti ota longo nuudhiginini opo a kaleke po ehala lye mosipana opo a kale ha pewa ompito yoku tameka esiku kehe.
“Okuna oonkondo, ye okuna ondapo ye oha vulu oku dhana pehala kehe mokapale”, omudhewuli gwe ta ti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here