Kotokeleni omulilo pethimbo ndika

0
230

KuLoide Jason

ONGWEDIVA- Opolisi moshikandjohogololo shaHangwena otayi kumagidha aakwashigwana, unene mboka taya sile aakalupe nuunona oshimpwiyu ye ya kaleke ko kule nomundilo, unene pethimbo ndika lyuutalala.
Omupopiliko gwopolisi moshitopolwa moka Abner Itumba okwa lombwele Kundana pangodhi kutya ethimbo ndika twa taalela iiponga oyindji yomundilo tagu fike omagumbo oha hi yi indjipala na ota indile opo aakulupe ya lande omakumbatha ga gwana yo ya wape oku uva uupyu. Iitumba okwa ti nonande aakulupe oyendji oya itaala moohedhi dhaakulu yonale ,dho ku tema omundilo mondunda, ota ti oshihwepo ngele ta ya landa omakumbatha gwa gwana opo ya yande oku pila moondunda omanga ya kotha.
Shika okwe shi popi sho a pulwa kuKundana moongundathana shina sha nonkalo yombepo ndjoka tayi shendje yuuka puutalala.
“Ethimbo ndika lyuutalala ewi na yi oshoka olina ombepo, onkee aakwashigwana na ya kale ya dhima omundilo konima ya mana oku gu longitha opo ya yande iiponga yomundilo gwomagumbo,” Itumba ati ngaaka. Okwa kumagidha woo aanyanyamagulu mboka taya sile aakulupe nuunona oshimpwiyu ya ta kamithe omundilo oshoka ngele gwa pepwa kombepo nena otashi eta egumbo alihe pepyepo thiluthilu ngele aadhimi yomagumbo mboka olundji haya kala aashiinda inaya thika pethimbo. Opolisi yOmusati oya ti kutya nonande iiponga yomundilo moshitopolwa shawo oya shonopola ashike ota yi kumagidha aakuluntu ya ndungike aanona kombinga nkene omundilo gwa nika oshiponga.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here