Uulema itau ngambeke Simson Paulus okudheula aadhani

0
207
Mpaka otapu monika Simson Paulus eli kokatemba opamwe nosipana ye yoUNAM Bokies ndjoka ha yi dhana moliha yo Women Super League yaNamibia.

ONGWEDIVA-“Uulema itawu imbindje okulonga iilonga yomaudhano”.  Simson Paulus omudheuli gwosipana yokatanga yaakadhona yoUNAM Bokies, ngoka ena uulema gwomagulu, osho a ti sho a kundanthana naKundana.

Omunamimvo 28 ngoka mondjokonona yetanga lyokoompadhi oye omudheuli gwotango ena uulema okwa li a hololele Kundana kutya uulema mboka ena itawu yi moshipala oshitalenti she shokudheula aadhanitanga.

Nonando omagulu ge oga kanitha oonkondo konima yoshiponga shoshihauto, sha ningwa omanga ali ena omivo omugoyi, omwiilongi nguka moshiputudhilo shopombanda sha UNAM, okwa pondola okumona onkatu yokudheula ospna yetanga lyokoompadhi yaakiintu ya okuza kuCAF, ali eyi pewa omumvo gwayi.

Onda li nda kwatwa kohokwe yokudheula omanga ndili mosikola yaanona oshoka ondaza ndi hole okulandula uudhano wetanga lyokoompadhi nando ngame inandi thanga etanga sigo oompaka.

Onda monene ompito yokudheula osipana yo Young Brave yokUutapi ndjoka ya li hayi dhana koFirst Division, uule womimvo ne.

Sho ndeya koUNAM onda kala nokukwathela miinima yomaudhano, nonda li nda ulikwa ndi ninge Omupresitende gwoUNAM Football Association mo 2013.

Momumvo 2015 onda ulikwa opo ndi ninge omudheuli gwosipana yo UNAM Bokies ndjoka hayi dhana moliha yoWomen Super League, moka yali ya likola ehala etitano.

Simson okwa holola kutya ye kena nando uudhigu okudheula osipana ndjika. Okwa ti ye ota tyapula oshilonga she shuudheuli, nonando yamwe haya kala yafa yewete oshidhigu sho eli kokatemba.

Okwa holola kutya oderby yawo oyili pokati kawo noUnivesiti Yuunongononi nUuteknologi, oshoka uuna oosipana ndhika dhaanasikola dha tsakanena nena ohapu kala iiti tayi teka.

Okwa ti oha longo iilonga oyindji ongomudheuli.Kakele okuna wo omukwatheli dheuli ngoka hemu kwathele okulonga po iinakugwanithwa yimwe mbyoka itaa vulu ngaashi okuthanga  nosho  tuu.

Ta kumagidha ayehe mboka yeli kuutemba opo ya longe nuudhiginini oshoka ngele oyi idhini nena kapena ngoka teya yambulapo.

Ota gandja ekwashilipaleko kaayambidhidhi yaUNAM Bokies kutya oya tegelela oshindji uuna uudhano mbuka waka tameka.

Okwa uvaneke taka nkondopaleka osipana ye sho eli miilonga yoku konga aadhani yane mboka taya ka kwathela mokupendapaleka osipana ndjika.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here