D-Square natango ota imbi oongalo ta dhi tungu

0
430
D-Square ngoka eli ta imbi omaimbilo taga tungu nokuyambula po oshigwana.

Windhoek

Omuimbi goongalo dhOpambepo, Kwaito noAfro-pop, Namundjebo David Denzel, a tseyika nawa  D-Square, onkene ta tsikile noku imba oongalo ndhoka ta dhi tungu, notadhi yambula po oshigwana. Pinehas Nakaziko okwa kundathana na ye oku uva kutya pethimbo ndika okwi ipyakidhila na shike nongashingeyi ota kundaneke.

 Omvalele yomomukunda Oshoongela moshitopolwa Ohangwena, ngashingeyi okwe shi gamena mOndangwa, moka eli ta imbi no  itaa sholola.

D-Square oye omuhikingalo ena omaimbilo ngoka taga dhanwa noonkondo, konyala oshilongo ashihe, okuza muuTaxi, omalyukulyuku nopomahala gomanwino. Ongalo ye yopambepo yedhina Egeero, naandjoka yoKwaito yedhina Kanangale, odho dhimwe tadhi inyenge nawa mooRadio dhOshiwambo nokomapandja goIntaneta.

Oongalo ndhika odha za mo moalbuma ye ontiyali, yedhina Advisor (Kumagidha), ndjoka yi na oongalo omulongo na heyali. Ngashingeyi D-Square okwa thaaneka uuvidio mbuka uyali woongalo ndhika , naambuka otawu inyenge nawa koraadio dho muzizimbe.

“Kakele ashike koongalo ndhoka, oalbuma yandje otayi adhika ya humbata ehwata lyoongalo odhindji ndhoka natango tadhi nyanyudha aapulakeni ayehe,” D-Square ta ti ngaaka.

D-Square omuhikingalo ngoka a tamekele oku imba mo2006, nokwali apititha oalubuma ye yotango mo 2013, yedhina The Beginning of the Rest (Etameko lyiinima ayihe).

Okwa ti oye a tula oalbuma ye iikwelengendjo, nokwa li a kwathelwa oku yi ndulukapo ku Joel Hamunyela (Yashe), ngoka ena ehangano lyoku ninga iizalwomwa.

Okwa indile mboka ayehe anuwa taya ningi oongalo dhe oocopy opo ya kale ya tula po oshinima shika, oshoka kehe ngoka ta ka adhika ena ocopy yoalubuma ye, ota ka pewa egeelo enene, noku ka futa oodolaN$10 000, koomuma.

“Natu kambadhale oku yambula po oshilongo shetu unene tuu aahikingalo, opo tu vule okupititha omatumwalaka getu tashi pitile moondjimbo,” D-Square ta ti ngaaka.

Okwa indile ishewe kaahikingalo ayehe mboka ya hala okuningilwa omikwelengendjo dhoongalo dhawo kombiliha opo ya kale ya holoka poStudio ye yedhina Ekodhi Records mOndangwa.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here