Haitope na Reinhold ya sindanapo uudhano waOld Mutual

0
287
Pethimbo Lavinia a li ta kutha ombinga muudhano wokumatuka oshinano shookilometa omilongo mbali nayimwe okutameka pokapale kEmanguluko mOshakati Olyomakaya gaziko .

OSHAKATI-Lavinia Haitope na Reinhold Tomas oya li ya ningi mbuku ndende iteteka molweetho lwotango luudhano wa Old Mutual mboka wa ningililwe mOshakati  Olyomakaya gaziko.

Lavinia ngoka a li a kangele aakadhona ooyakwawo okwa li a matuka ethimbo lyo 1:17 ; 53 moshinano shookilometa  omilongo mbali nayimwe ,omanga Reinhold ngoka a li eya gotango komakanda a li matuka oshinano shookilometa  omilongo mbali nayimwe methimbo lyo 01:08:21.

Omasindano ngaka oge ya tula pombanda yoshitaafula shuudhano mbuka okuya momadhingoloko gatatu gahupako.

Ekandjo Ndeshimona okwe ya pehala etiyali kaakadhona omanga Otilie Haimwata eya omutitatu moshinano shoka shookilometa omilongo mbali nayimwe.

Sammy Tum omvalele yaKenya okwe ya omutiyali kaamati, omanga Uuveni-Nawa Kuugongelwa a li eya pehala etitatu sho ethigathano ndika lya thinda koMbundu yaKiiyala(Swakopmund) mo 25 Juni 2016.

Enyakwa lyuudhano mbuka Reinhold Namupala ngoka ali a sindanapo uudhano waamati omvula yaziko ina kutha ombinga moshinano shookilometa omilongo mbali nayimwe, ashike okwa li a kutha ombinga mwaashoka shookilometa ntano moka oye a sindana.

Nampala ina vula oku kutha ombinga muudhano woshinano shookilometa  omilongo mbali nayimwe  oshoka okuna ethigathano li li koSouth Africa miiwike twa thinda.

Alina Armas oye ali asindanapo uudhano woomeme wookilometa ntano.

Oshakati Primary School oyo osikola yali nuunona owundji wa kutha ombinga muudhano mbuka naashika osha li sheya etele esindano sho ya li ya pewa okompiuta.

Osekundosikola yIipumbu oya li ye ya pehala etiyali na oya li ya toolapo oshipandi shoodola N$ 1  700, omanga Kagadhinwa Athletics Club ali oye okalaba ya tuma aamatuki oyendji na okwa li a mono oshipandi shooN$ 2000.

Eluwa Special School oye ali ena aantu yena omaulema oyendji, na okwa li a pewa okompiuta.

Ethigathano ndika oha li dhanwa muule womadhingoloko gane moka ngoka ta ka sindana po omadhingoloko gane ta ka toolapo oshipandi shooN$ 15000 sho edhingoloko lya hugunina ta li ka dhanenwa moshilandopangelo.

Aamatuki yamwe oya kenyanana sho ya ti omadhingoloko guudhano mbuka iha ga pititha po elala naashika oshe ya ningila oshidhigu, ashike omukwatakanithi guudhano mbuka okwa ti oye shi ndhindhilika nomvula tayi ya otaya ka eta po omalunduluko ga kwata miiti.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here