A thigwa pomutenya nokulundilwa koosuala she

0
422
Suama Amadhila ngoka a indile aakwashigwana yoposhilongo  shawo pOkaloko mOngandjera opo ya  hulithe po omitoto ndhoka ta ye mu lundile kutya okwa hokanwa konima yeso lyomuholike gwe.

OKALOKO – Omukulukadhi gomOkaloko mOngandjera Meme Suama Amadhila okwa holola okuuva nayi kwe omolwa omitoto ndhoka ta ningilwa kutya okwa pewa onzapo yehokano konima yeso lyomusamane gwe.

Pahokololo lye ota ti omusamane gwe ngono ya hokana naye pamuthigululwakalo okwali a kwatwa kuuwehame nokwa hulitha mo2015. Molwaasho anuwa nakusa David Shaanika okwa li ha longo mepangelo, ngaashi naana hashi ningwa kutya omuntu ngele okwa hulitha ali ha longo ohapu gandjwa oshimaliwa shontumba opo shi kwathele oonakuthigwapo mono mwa kwatelwa woo nuunona.

Amadhila ta ti oya kala ye na iikolokosha omolwa omumwayina gomusamane ngoka a kutha ko iimaliwa yaanona shaali paveta noya li ya tseyithile ompangu shoka sha ningwa po. Suwala ye ngoka okwa li ayi koVenduka naanona opo ya ka ninge omalongekidho gepako, nani okwa kuthako iimaliwa ihe ina tseyithila omuselekadhi. Ta ti pamiyalu osha ulike kutya kombaanga yanakusa okwali kuna oshimaliwa shooN$38 000.00, suwala ye okwali a kuthako N$35 000, ta thigi ko owala N$3000.

“Konima yefumviko otwa li twa yi koVenduka notwa tseyithilwa oshimaliwa sho ka sha hupako, molwaashoka ka twali tu na oombaapila dha gwana ondali nda pulwa opo ndiye ku mwene gwomukunda ngame ndi ka tale ko ombaapila yekwashilipaleko kutya otwali twa hokana shili pamuthigululwakalo, otwali twa landula omilandu ngaashi twe dhi pewa notwa pewa ombaapila ndjoka ku tate Petrus Kasingo,” Amadhila ta gwedha po ngaaka.

Ta ti oshe mu uvitha nayi noonkondo sho gamwe gomomasiku gazi ko omitoto dhe ende tadhi taandele anuwa okwa hokanwa konima sho omusamane gwe a hulitha. Ta ti yamwe oya ti anuwa okwa ningilwa onzapo yehokano konima sho omusamane gwe a hulitha nale ndhono tati ka dhina uushili nando  no kwa hala oshigwana shi yelelwe kutya ye ina pewa onzapo yehokano ashike okwa pewa ombapila yegano ndjoka tayi ulike kutya oyali ya hokana na nakusa ya za ku mwene gwomukunda.

Ota pula opo edhina lye lyi yelekwe oshoka ngaashingeyi okuli muudhigu omolwa omalundilo ngoka ta ningilwa, ta holola kutya ombapila ndjoka a pewa ku mwene gwomukunda oku yi na no tayi ulike uumbangi kutya oya li ya hokana pamuthigululwakalo, ihe ka yi shi nande onzapo yehokano ngaashi tashi popiwa.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here