Omudhani omuNamibia a hogololwa a ka pewe epapa lyoRASA

0
197

 

 

Windhoek – Enyakwa lyombandi yoshingoli muudhano wo Special Olympics World Games, Ruben Gowaseb otashi vulika li ka holoke miikundneki konima sho omumatuki nguka a hogololwa ongo gumwe gwaathigathani mboka taya ka kondjela epapa kohi yo African Union Sports Council (AUSC).

Omapapa goshitopolwa oshititano ngoka opo taga ningwa lwotango nuumvo oga thanekelwa oku ka gandjwa poshiithanene shago moJohannesburg Olyomakaya ndjika.

Gowaseb, ngoka a mwene ombandi yoshingoli ongo omutondoki omuNamibia omvogu puudhano wo Special Olympics World Games moUSA, okwa ulikwa a ka thigathanepo naa ulikwa ooyakwawo mokategoli ko Sportsman of the Year with Disability. Muka ota ka thigathanapo nomudhani omukwawo gokoZimbabwe Luck Chitembe oshowo na Lucas Sithole gwaSouth Africa.

Omunamibia omukwawo ngoka iithanwa koshiindingili shika omusindani goombandi odhindji omunuulema  muudhano wo Paralyimpics, Johanna Benson, ngoka a ulikwa mokategoli komudhani gwokomumvo omukiintu ena uulema. Ota ya kondjele epapa ndika na Ilse Hayes omuSouth Africa oshowo Dadirai Jack omuZimbabwe.

Omukayili gwombasikela Tristan de Lange naye okwa ulikwa mongundu yomudhani Omushona omulumentu gwokomumvo, moka ta kondjo na Baboloki Thebe gwaBotswana osho wo Kyle Hinde gwa Zimbabwe.

Omutoolinkundana gwomaudhano gwoshifo shoThe Namibian newspaper, Sheefeni Nicodemus okwa ulikwa wo mokategoli komutoolinkundana guudhano gwokomumvo.

Moku etapo omapapa ngaka go RASA, oshitopolwa osha ulike kutya ita shi ki idhidhimikila iilonga inaa yi longwa nawa. Osheetapo omapapa ngaka oku kumika aadhani moshitopolwa shika opo ya vule okuthigathanapo neitulemo.

Megandjo lyomapapa ngaka gomoshitopolwa shuumbugantu waAfrika  moka muna iilongo omulongo, iilongo ashike itano oyo tayi tumu aadhani yayo , oshoka mbika ohayi ningi wo omapapa ngaka pashigwana mu kehe oshilongo.Iilongo mbika oyo Botswana, Mozambique, Namibia, South Africa na Zimbabwe.

Oku edhilila RASA otaku kala haku ningwa ouza koshilongo shimwe okuya koshikwawo palandulathano lyoalphabeta, opo kehe oshilongo shi pewe  ompito okukwatathana nomahangano gomiilongo yilwe.Iilyo yongundu ndjika RASA oyo Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, South Africa, Swaziland, Zambia na Zimbabwe.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here