Aakulupe yamwe taya hepeke iimaliwa yawo yopenzela

0
243

 

QUINAS – Aakulupe oshowo  aayambidhidhwa mboka haya kwata oshimaliwa okuza kepangelo , oyendji oya konekiwa taya longitha nayi oshali shoka haya pewa.

Elongitho lyo nayi olya konekiwa unene mokati kaakokele mboka haya taamba omagano ngaka kuyo yene.

Omukalimo gomoshikandjohogololo shaQuinas moshitopolwa shaShikoto  okwa holola oku uva nayi kwe omolwonkalo yaakulupe moshikandjohogololo shawo, taya longitha nayi iimaliwa yawo yopenzela.

Esther  Nghitamukwa okwa popi ekemo lye ndyoka ta ti uuna aakulupe ya kwata yamwe nokomagumbo ihaya thikiko mbalan esiku ndyoka .

“Aakulupe oyo tuu mbaka ohaya kala unene yena oondjo dhomalovu nongele ya zi kopenzela iimaliwa yawo ohayi pupo owala okufuta oondjo ndhoka dhomalovu ya adhika yena, oshinima shika oshi igalala unene mokati kaakulupe yetu oshoka oyi ininga owala yomalovu , yo itaaya isile oshimpwiyu,” Nghitamukwa ta ti.

Ta ti nonande epangelo tali kambadhala okukwashilipaleka kutya aakulupe ayehe ohaya mono oshikwiila shawo okuza kulyo, oyendji otaye shi longitha nayi, yo ihaya landa iikulya momagumbo.

Omasiku ga ziko okwali kwa lopotwa yamwe  yomaakulupe mboka haya kwata iimaliwa mboka, yeli owala puundingosho, yo taya tokelelwa nonande yena oshinakugwanithwa shoku sila oshimpwiyu aanegumbo yawo, yamwe anuwa ohaya tokelwa owala puundingosho mpoka nuutekulu oshowo oyana yawo yo taya thigilathanamo momahalasa.

“Aakulupe oyendji ohaya kala moondjo unene nongele yazi kopenzela oyu uka owala puundunda, po opo tapu pwile iimaliwa yawo, yamwe niikulya momagumbo ihaya landelemo okunwa owala omalovu, olundji ohatu pe aalandithi nooyene yuundunda oombedhi oshoka ohaya kala owala taya pe aakulupe oondjo dhomalovu, yi inekela kutya esiku lyopenzela ota ye ya ya fute oshinima shika oshiwinayi notwa hala shi talwe nawa,” ta gwedhapo ngaaka.

Omukokele gumwe okwa li a adhika a lala metokota lyomutenya esiku lyopenzela i idhenga omakopi  ge no kwa li keeshi mpoka eli. Okwa li owala a lala mooha dhondjila, ye itaa vulu noku popya.

Omukuutumbithi gwElelo lyOshikoto, Samuel Shivute moku uva ndhika okwa indile ooyene yomikunda naakwashigwana opo ya lopote koombelewa dhookansela uuna ya mona aakulupe taya longitha iimaliwa yawo nayi momalovu, nenge mboka haya kala puundunda. Shivute ta ti otaya ka longa ngaashi taya vulu opo ya mone kutya omukundu nguka ota ye gu kandulapo ngiini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here