Fredericks oye eli pombanda ku ayehe

0
159

 

Windhoek – The Gleaner, oshifonkundana shomo Jamaica osha ti omumatuki gwiinano iihupi gwa Namibia,  Frank Fredericks, oku li pombanda natango mokumatuka oshinano shoometa 200.

Oshifo shika osha popi ndhika mokuyelekanitha omasindano gomumatuki gwaandjawo Usain Bolt unene moshinano shoometa ethele oshowo oometa omathele gaali. Osha tala wo nkene Bolt  tashi vulika oye ta ka kala ta ti pii moku matuka oshinano shika pomathigathano po gOlympic moRio de Janeiro moBrazil okuza nena. Ihe oshifo shika osha zimine kutya, nando Bolt okwa adha oshindji  sigo oompaka natango okuna okupitilila ethimbo ndyoka lya sindanwa ku Frank Fredericks moshinano shoometa 200 mokapale komeni lyetungo.Orekorda ndjika ya dhikilwepo komuNamibia sigo oonena oya thikama inayi pitililwa komutondoki a za konima.

Nonando oye omumatuki gondapo yeendelela pethimbo ndika muuyuni miinano shoometa ethele  oshowo oye enyakwa iikando itatu mematuko  muuyuni nenyakwa iikando iyali  muudhano wOlympika, Bolt ina djambula sha natango molwashoka ina teya orekorda ya Fredricks moshinano shoometa 200 shoka a tondoka meni lyetungo. Fredericks’okwa etelepo  orekorda ompe  moshinano shoometa 200 omumvo 1996 sho a matukile oshinano shoka meni lyoosekonde omulongo 19,92.

Ihe Bolt, ngoka inaa matuka natango oshinano shika shoometa 200-m mosenda yuudhano womeni keli naanaa kokule noku shi ninga. Omumvo 2014 Bolt okwa teyele orekorda ya Frank ndjoka ya kala ya thikama uule womimvo 18  moku matuka oshinano shoometa 100 eshi ningi meni lyoosekonde 9,98. Omanga Frederick okwa matukile oshinano shika omumvo 1996 methimbo lyoosekonde 10,5.

Pethimbo ndika orekorda ya Bolt yoosekonde 9.98 moshinano shoometa ethele mosenda yomeni oyo natango yili pombanda, ihe ye okwa tegelelwa ngele ota vulu okupitilila ndjoka ya Frederick  yoometa omathele gaali poshithanene shomomunzile.

Fredericks, omusindani gwoombandi dhoshisilveli iikando ine muudhano wOlympic nomusindani iikando oyindji muudhano wOmanyakwa muuyuni, Muudhano womomunzile muuyuni, Uudhano wAfrika alihe oshowo omunambandi yoshingoli mUudhano woCommonwealth. Ye oye ishewe a matuka ethimbo lili kohi yoosekonde omilongo mbali moshinano shoometa 200  poompito dhili 24 a landulwa komuAmerika, Michael Johnson ngoka a matuka ethimbo lili kohi yoosekonde omilongo 20 moshinano shoometa 200 lwiikando 23.  Bolt oye a matuka konyala iikando omilongo 32  kohi yoosekonde omilongo mbali.

Fredericks oye omulumentu omukuluntu sigo oompaka ngoka eshi pondola okumatuka oshinano shoometa 200  moosekonde 19,99 omanga a li ena omimvo 34 nomasiku 283 momumvo 2002. Ishewe oye a matuka ethimbo lye endelela lyoosekonde 19,68 pethimbo lyuudhano wOlympic moAtlanta sha Amerika omumvo 1996.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here