Msunday ote shi enditha nawa komunkulofuta

0
321
Msunday ngoka te shi enditha nawa komunkulofuta gwoshilongo.

Windhoek

Msunday gumwe gwomaahikingalo mboka ya tseyika nawa ye oha imbi omaimbilo gongushu, ngele tashiya komunkulofuta gwaNamibia.

Edhina lye lyuudha, oye Indenikuye Shuudeni, Msunday noku li omvalele yaMbaye ngoka ta longo nuudhigini opo a yambulepo omainyanyudho gopamusika kombinga ndjoka.

Konima sho ali a pititha oalbuma ye  yotango na J.S yedhina Real omvula yaziko ndjoka yali ya mono ompito ombwaanawa yokuya methigathano lyegandjo lyomakopi dhingi kaahikingalo dhingi moNamibia (NAMAs), Msunday okwa etapo po ishewe oshipandi she oshipe shoongalo dho Afro pop, dhopambepo noKwaito, yedhina Oprogessa.

Ndjika oalbuma yi na oongalo hetatu adhike, naMsunday okwa ti opo omuntu a kale omuhikingalo omwaanawa no ta hokitha ina pumbwa okupititha oongalo odhindji ethimbo limwe.

Nehangano lye lyo 064 Entertainment, Msunday okwa holola nkene a kala noku imba nuudhigini.

Moalbuma muka otamu adhika oongalo ndhoka tadhi tungu dho tadhi nyanyudha ngaashi Winner, ongalo yOpambepo ndjoka yi na omulyo no tayi gandja epandulo kOmushiti ku shoka ha ningile aashitwa ye oshiwanawa.

Omu na ishewe My love for you, tayi popi kombinga yohole, na nkene aantu yaali yeholathane  yena oku ihumbata. Ongalo onkwawo ongaashi, She said no more, ndjoka ya piti nokavidio kayo hoka kathaanekelwa moWalvis Bay, naa haka ota ke shi enditha nokuli nawa moTiivi yoNBC.

Ongalo ndjika oyi na etumwalaka tali tungu, notayi kumagidha aakwashigwana opo ya ethe okulonga iikulumuna, osho woo iikolitha.

“Ngashingeyi ondili metifa lyokuthaaneka uuvidio owundji momukokomoko gwomvula ndjika,” Msunday ta ti.

Ehulilo shiwike ndika ota ka imba poshituthi sheuliko lyomumati nomukadhona dhingi lyoshiputudhilo shopombanda shaNamibia (Unam)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here