Uudhano waFacebook otawu tsikile ehuliloshiwike ndika

2
254
Ospana yetanga lyomokambamba tayi dhana ehuliloshiwike lyayi puudhano wo Facebook .

 

ONDANGWA – Omumvo kehe aalongekidhi yomaudhano moshilongo ohaya longekidha uudhano hawu ithanwa Facebook tournamend. Uudhano mbuka owa totwapo nelalakano okuhanganitha aagundjuka naaholi yomaudhano yaza kiitopolwa niitopolwa.

Uudhano mbuka nonuumvo owa li wa ningwa ehuliloshiwike lya piti wa ningilwa pokapale ketanga posekundeskola yaAndimba Toivo ya Toivi.

Aaholi yuudhano ya za koombinga noombinga oyali ya holoka yo ya tale nkene omakondombolo taga li ehete nonkene ootaliwashele taya nuka.

Gumwe gwomaalongekidhi yuudhano mbuka, Vaino Shimutwikeni okwa ti omolwoosipana dha li odhindji ndhoka dha kutha ombinga nuumvo muudhano wetanga lyokoompadhi, uudhano inawu vula okupwa ehuliloshiwike lyayi, nokwa thaanekwa wu ka hule ehuliloshiwike ndika, opo omusindani dhingi a ka ulikwe.

Shimutwikeni okwa ti metanga lyokoompadhi omwali oosipana odhindji dha kutha ombinga, mono mwa kwatelwa noosipana dhoonakulwa aakulu muudhano wetanga lyokoompadhi.

“Uudhano mbuka ohawu kalako omumvo kehe mono aaholi yomaudhano haya hangana, shino ohatu shi ningi nelalakano lyoku hanganitha aagundjuka yaza kiitopolwa, nomukalo woo gulwe gokunyanyukilwa pamwe nayakwetu, otwa hala woo opo tu yambulepo omaudhano miitopolwa yetu yokolundume, nuudhano mbuno otwa tokola kaawu se po wu kalepo sigo tawu tsikilwa komapipi omashona,” Shimutwikeni ta gwedhapo.

Shino oshikando oshitihamano uudhano mbuka tawu dhanwa, naaluhe ohawu dhanenwa owala pokapale hoka kaAndimba Toivo yaToivo. Ohapu kala omaudhano ngaashi etanga lyokoompadhi, Volleyball oshowo etanga lyomokambamba lyaakadhona. Oosipana ohadhi thigathanapo po tapu monika enyakwa muudhano awuhe, mono ookadhenga haya sindana omakopi noombandi.

Uudhano wokatanga komokambamba  owali wapu ehuliloshiwike ndyoka mono osipana yo Composite depo yokOvenduka ya sindanapo ekopi,oomedalia 15 noshimaliwa shooN$5 000.00, 21 Brigade oye ya ponkatu ontiyali, omanga Six stars ye ya puutitatu.

Kuudhano woVolleyball Six star oye ya yotango noya sindana N$3 000, tayi landulwa ko 21 Brigade ya sindana N$2 500,nosipana yoKashipu ya etelele okano noya pewa N$1 500.

Shimutwikeni okwa holola kutya  uudhano owe enda mombepo ombwaanawa noyena omukumo kutya monakuyiwa uudhano mbuno otawu ka kala tawu dhanenwa komahala gi ili nogi ili. Okwa pandula yamwe yaamboka yeya yambidhidha, ta ti yamwe yomaakwashilipaleki ongaashi omukwatakanithi goSWAPO mOshikoto, Armas Amukwiyu,Amia stationery,OTB Sports,  Namica Supermarket, Ames Investment, Mad Dog, na yalwe oyendji.

Facebook

 

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here