Elongo lyaakuluntu mOshikoto otali humu komeho

0
205

 

UUYOKA  – Aakalimo yaza kiikandjohogololo konyala ayihe  yomoshitopolwa shaShikoto metine lyoshiwike sha piti oyali ya gongala posikola pUuyoka moshikandjohogololo Onayena, opo ya tyapule nokudhana esiku lyelongo lyaakuluntu.

Esiku ndika ohali dhanwa omumvo kehe oshilongo ashihe moshiwike shotango shaSeptemba. Pethimbo ta popi poshiindingili shoka omupevu-kuluntu gwelongo mOshikoto Elizabeth Mwaala okwa tseyitha kutya elongo lyaakuluntu moshitopolwa otali ende tali humu komweho molwaashoka , aakuluntu ohaya yi aluhe kootundi ndhoka pomidhingoloko dhawo.\

“Elongo lyaakuluntu olya tulwapo onomenawina, opo aakuluntu mboka yaashi okulesha yi ilonge okulesha, okushanga nokuyalula. Ootundi ndhika moshitopolwa shetu otadhi ende nawa nomwaalu gwaakuluntu otagu ende gu uka pombanda, noyi itulamo nawa mootundi dhawo,” Mwaala tati.

Mwaala tati uuthemba womuNamibia kehe opo a kale a longwa okunyola, okulesha nokuyalula, oshoka uuyuni wongaashingeyi otawu ende tawu humu komeho naantu oyendji oya pumbwa oku kala yea tseya okulesha, yo ya kwathele aanona miilongwa yawo yoskola.

“Aalongi yelongo lyaakuluntu oya holola eitulemo lyawo mokulongwa aalongwa yelongo lyaakuluntu, nonande haya ende oondjila oonde inaya sa uunye oyi itulamo melongo lyaakuluntu ndyoka,  otatu kunkilile mboka yeli koombinga noombinga yaashi okunyola nokulesha ya longithe ompito ndjika yelongo lyaakuluntu,” Mwaala ta gwedhapo.

Omukalelipo goUNESCO moNamibia Jean Pierre Ilboud naye okwali a mono ompito opo a popithe aalongwa naalongi yelongo lyaakuluntu. Ilboudo okwati UNESCO ota kwathele opo  ayehe mboka ha kutha ombinga melongo lyaakuluntu ya longwe uuyelele wopautekinika, yo ya kale ya mona elongo ndyoka tali tungu.

Aanaskola yelongo lyaakuluntu yaza koosikola dhaayoolokathana mOshikoto oyali ya gongala nokutyapula esiku lyawo. Oyendji yomuyo oyali ya tameke elongo lyaakuluntu yaashi nokushanga omadhina gawo ashike ngaashingeyi otaya undula oopena nombili, taya pandula uuministeli sho weyapa oompito opo yi ilonge okulesha nokushanga.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here