Omulongwa pEkulo asi omeya

0
288

 

OMUTHIYA – Omulongwa posekondele Ekulo mOmuthiya okwa lopotwa a hulitha konima sho a gwile momeya. Oshiningwanima shika osha ningwa oshiwike shaziko pOthithiya yopoOmuthiya.

Ota ku hokololwa David Kristian (19) anuwa yiiyaka mo mosikola noku ya kOthithiya hoka ya kala taya dhana omeya, ookume ke sho ya mono kutya okwa kala kohi yomeya ethimbo ele anuwa oya ningi onkambadhala opo ya fadhuke po, naasho ya shuna kosikola inaya tseyitha kutya oyali yaya namukwawo.

Yamwe mboka haya kala taya tutu omeya pothithiya ethimbo nethimbo oya limbililwa omolwa iikutu yomuzalo goskola yili pooha nothithiya.

Sho anuwa ya hedha popepi oya mono okapaspota kosikola yomEkulo. Okwali kwa ningwa omapekapeko nokwa monika kutya aanona mboka mosikola oyali yi iyakamo omutenya.

Opolisi yaNamibia oya lopota mehuliloshiwike omalutu gaantu yatano gi itsuwa komahala ga yooloka moshilongo. Olutu lokanona koomvula ntano Johanna Nangula Shiimi olwi itsuwa kombanda yomeya momukunda Okapya mOshikuku, otaku hokololwa a kana sho ta zi kenongelo, nokwe ki itsuwa lwanima a kangawala kombanda yomeya ngaaka. Aapambele yoonakusa ayehe oya tseyithilwa.

Okwa lopotwa ishewe oshiponga sheso lyomomeya, shaningilwa momukunda gwedhina Oshithashembungu moshikandjohogololo shaNesi moka omumati gwoomvula hetatu a thenunuka nokugwila momeya.

Okwa hokololwa kutya Iitenge Absalom okwali nayakwawo ya li ya ka teka omeya medhiya lili popepi negumbo lyaandjawo. Ya kwao oya matukile kegumbo oku ka konga ekwatho, aakwathi sho yeya oya adha nale omugundjuka nguka a mana oondjenda.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here