Promise a pititha ongalo Dogo Dogo

0
531

Windhoek

Nonando omuimbi nguka gwoongalo dhoAfro-pop, Promise, a ningi ethimbo a mwena po, newi lye olya ningi ethimbo inaa lyuuvika koshigwana,  etemo osho lya shuna komupini sho Promise  eshi pondola ishewe oku etapo ongalo ye ndjoka tayi inyenge nawa mpaka naampeyaka, yedhina Dogo Dogo.

Promise okwa li a uvitha oshigwana nawa sho a tseyitha kepandja lye lyo Facebook kutya osho a galuka natango nomukumo, nongalo ye otayi vulu okupulakenwa ku kehe gumwe.

Nonando oyendji kaya uvite kutya ongalo ndjika oya hala okutya ngiini, otayi popi ashike kombinga yohole, nankene Promise kee hole nkene aantu haya kwata olutu lwe, ta ti olwe ye mwene.

Dogo Dogo ngoka opo ashike a kondo iiwike iyali yapiti, okwa ningilwa omikwelengendjo ku Glo, gwo Gloh Production. Ongalo ndjika oyali ya piti ishewe nokavidio kawo hoka ka ningwa kehangano lyo Ogopa Inc, nokeli pomuthika gwopombanda.

Okavidio otaka inyenge ngaashingeyi nawa kooradio dhomuzizimbe dhomoshilongo, nokeli ta ka talika nawa komapandja goIntaneta ngaashi Facebook no You Tube, hoka aantu oyendji taye kape oombandi kutya oyo yimwe yomoongalo dha Promise tayi ulike uukokele we, noongalo dhe odha huma komeho.

Promise okwa tseyika nawa noalubuma ye ndjoka yali yina oongalo 14 yedhina Lioness, moka mwali muna oongalo ndhoka tadhi inyenge nawa ngaashi Tanauka Kumangoma, noonkwawo odhindji.

Promise okwa ti Dogo Dogo oyo ongalo ye yotango a pititha ndjoka tayi ka holoka moalubuma ye ontiyali, no ta indile opo aayambidhidhi ye ye mu kwathele.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here