Aakokele inaya kuthwa mo melandulathano lyoshikukuta

0
225

ONGWEDIVA-Omunashipundi gwElelo lyoshitopolwa Omusati okwa ti aakulupe natango otaya pewa iikulya yoshikukuta.

Modestus Amutse okwa gandja ekwashilipaleko ndika sha landula omipopyo kutya aakulupe anuwa itaya pewa nenge ihaya pewa we iikulya yoshikukuta molwashoka mbaka ohaya taamba iimaliwa yaakokele okuza kepangelo omwedhi kehe.

Amutse okwa ti moshigwana ngashingeyi omuna epopyo tali ngwangwaneke noku pukitha oshigwana ndyoka tali ti anuwa aakulupe oya kuthwa mo momusholondondo gwaamboka haa taamba  oshikukukta oshoka oya gwedhelwa kopenzela.

Ashike Omunashipundi shElelo lyOmusati okwa fatulula kutya pethimbo ndika mboka haya pewa openzela otaya shangululwa nelalakano opo epangelo li vule oku kwathela aantu mboka ye li mompumbwe onene yiikulya.

“Elalakano oku kwathela tango omwaalu gwaamboka ya pumbwa shili iikulya yoshikukuta. Shika otashi ningwa molwashoka epangelo ngashingeyi ka lina iimaliwa ya gwana oku landa oshikukuta sha kehe gumwe,” Amutse a ti ngaaka.

Okwa uvaneke kutya aakulupe kayena esiku ya ka kuthwe mo moshikukuta oshoka ngashingeyi oyo ya kwata omagumbo omanga aagundjuka yeli muushimba ya ka konga iilonga.

“Omapyopyo ngoka otaga eta evundakano na osha pumbiwa oku yelithila aakwashigwana shoka shi li mondjila,” Amutse a ti ngaaka.

Okwa ti epangelo olya kala hali gandja iikulya ku kehe gumwe ena egumbo momukunda ihe ngashingeyi otali shangulula mboka yena omagumbo ga dhima omundilo ogo owala ga pewe omanga  ngoka taga vulu oku landa uusila niikulya yilwe kugo ge ne ga ninge oonkambadhala omanga epangelo tali mono iimaliwa.

Okwa indile aakwashigwana ya ngungumane sigo omashango ngaka ga pu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here