Oproyeka dhomOshikoto dha pewa iilongitho

0
165

 

OMUTHIYA- Konyala oopoloyeka omulongo nomugoyi (19), miikandjohogololo ya yooloka moshitopolwa shaShikoto, odha pewa iilongitho okuza kuuMinIsteli wuukashike ko okantu nonkalonawa yokanona.

Ooproyeka ndhika odha li dha pewa iilongitho yongushu yoshimaliwa shooN$ 267 410, odhindji dhomu dho dha mono iilongitho oondhoka hadhi munu nokutekula oondjuhwa, ooproyeka dhiikunino na dhilwe odhindji.

Iilongitho yimwe mbyoka ya gandjwa ongaashi omashina gokuhondja, omasiga gokuteleka, iilongitho yopaungomba nomashina gokutekula oondjuhwa. Mwene goproyeka ndjoka hayi ningi ookopi Gabes Manya okwa ti oproyeka ye oya pewa omashina goku indjipaleka gongushu yoshimaliwa shooN$16 000.

Manya okwa ti ota pandula kuuministeli sho wa yamukula kompumbwe yawo ndjoka ya kala yena, nokwa uvaneke taya ka longitha iilongitho mbyoka ngaashi shu uthwa. “ Ondi li ndu uvite etumba sho twa mono iilongitho mbika, otwa kala tuna ompumbwe yoshimaliwa opo tu vule okuyambulapo oproyeka yetu, ngaashingeyi etemo olya ya komupini naayihe otayi ende nawa,” Manya ta ti.

Minista yuukakwashike ko okantu nonkalo nawa yokanona Doreen Sioka pethimbo ta gandja iilongitho mbika okwa ti uuministeli ohawu gandja omakwatho goludhi nduka kooporoyeka ndhoka dha konekiwa tadhi longo nawa, nodha pumbwa okuyambulwapo. Naashino Sioka ota ti ohashi ningwa kiitopolwa ayihe moshilongo.

“Gamwe gomomalalakano getu otatu kondjitha oluhepo nonkalo yokwaahena iilonga moshigwana, noku kumika ooyene yoopoloyeka ya longe nomukumo opo oopoloyeka dhawo dhi koke,” Sioka ta ti.

Sioka okwa pula oonaku mona iilongitho mbyoka opo yeyi kwate nawa, yo ya kondjithe okweeta ehumokomeho momidhingoloko dhawo. Ta ti aanambelewa yuuministeli kiikandjohogololo otaya kala taya tonatele oopoloyeka ndhoka ethimbo kehe, noku kwashilipaleka kutya otadhi yi ngaa komeho niilonga. Ta ti iilongitho mbyoka oyi li eliko lyepangelo , onkene na yi kwatwe nawa yo yi kalekwe monkala ombwaanawa.

Ooyene yooproyeka oyali ya holola enyanyu lyawo pethimbo  taya taambako iilongitho yawo, noya uvaneke kutya otaya ka longa nomukumo, yo ya kondjithe oluhepo nonkalo yokwaana iilonga.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here