Oshituthi shoku taandelitha oonkulunkedhi sha egululwa

0
262

 

Windhoek

Okwa li natango ongulohi yomainyanyudho sho oshiwike sho oshituthi sho ku taandelitha omuthigululwakalo moshilongo, sha patululwa mongulu yomuthigululwaka gwoshilongo, Franco-Namibia Cultural Centre (FNCC) Omaandaha oshiwike shika.

Kakele ashike komainyanyudho ngoka ga li dhingi, okwa li ishewe kuna euliko lyomafano gOlufuko, ngoka ga thaanekwa komusindani gwomakopi ogendji ngele tashiya pokuthaaneka, Christian Goltz.

Omafano ngaka ga adha 20 ogali oku ulika kehe oshinigwanimwa shoka hashi ningwa kOlufuko, nomulandu ngoka uukadhona mboka hawu iyutha kugo opo wufukale. Omafano ngaka oga li ga thaanekwa koshituthi shika  sha ningililwe mOutapi.

“Ohandi kambadhala oku tala nokuthaaneka omafano ngoka ihaaga vulu oku hokololwa,” Goltz ta ti ngaaka kombinga yomafano ge.

Omukuluntu gwombelewa melelo lyUutapi, Mathew Ananias, okwa zimine esimano lyOlufuko,  ta ti oku wete kutya ekoko lyoshituthi shika, oyo onkatu ombwaanawa yoku yambula po omuthigulwakalo gwoshilongo.

“Kehe gumwe oku wete kutya oshituthi shika otashi ende tashi koko kehe omvula, oshoka otwa tamekele ashike nuukadhona wuli 17 mo 2012, nongashingeyi otwa fukaleke uukadhona waadha po 98, omvula ndjika,” Ananias ta ti. Okwa kumagidha ishewe opo kehe omuntu a simaneke oohedhi nomithigululwakalo dhawo.

Omuwiliki gwetaandelitho lyo mithigululwakalo muuministeli wElongo, Esther Moombola-Goagoses, okwa kunkilile opo kehe omuntu moNamibia a kale akutha ombinga  moshituthi shedhano lyomuthigululwakalo.

“Ota tu vulu ashike oku gamena omuthigululwakalo gwetu ngele twa tameke okugu simaneka,” Esther Moombola-Goagoses ta ti ngaaka.

Epatutlulo lyoshituthi shika olyali lyamono oongudu dhayoolokathana tadhi dhana omithigululwakalo dhawo, niikulya yomithigululwakalo ngaashi omakunde, oshithima, ontaku tayi iningilwa.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here