A lulilwa kuulema womomasipa

0
403
Paulina Iyambo eli nomwana, Abel Hamunyela ngoka a pumbwa ekwatho

ONAKAYALE – Omukalimo gwomOnakayale mOmbalantu ngoka ena uulema womomasipa okwa lulilwa  konkalo ndjoka ya adha omwana ngoka ngashingeyi naye wo a kwatwa komukithi ogo tuu ngoka omanga eli mosikola.

Abel Hamunyela gwomimvo omugoyi oku na onkalo ya nayipala sho omasipa ge ga tameke oku tenda sigo oshe mwe etele oku kala ta ende komampango.

Paulina Iiyambo yina ya Hamunyela ngoka wo ali a lumbu nomukithi tuu ngoka gwomomasipa ngoka ge mu etela uulema, okwa ti nonande omwana okuna omagano nehalo lyokwiilonga ihe sho uupyakadhi mbuka we mu adha oha kala manga ethimbo pegumbo opo a pole.

“Okaana oka valwa ashike ke li nawa taka ende nawa sigo omondondo onti 2 , okwa pumwa ihe ku mu kwawo kosikola hoka, nomasipa oga tameke taga tende, shoka shemu etela uunkundi mboka,” yina a hokolola ngaaka.

Yina okwa tsikileko ta ti okuza mpoka opwali ngaa nee puna oshimaliwa shoka a itsu ndele ta pangitha omwana nomiti dha za kehangano ndyoka hali landitha oovitameni lyedhina Tianshe.

Okwa ti okugulu hoka kwa tameke oku tenda tango okwali kwa shuna ko komiti ndhoka ihe sho iimaliwa yapupo nena uuvu owa tsikile wo komeho.

Ihe ngashingeyi shika osha eta sigo oompoka omunona nguka a kale ihaa yi we kosikola uule womwedhi aguhe oshoka oku enda kwe okwa ninga okuhupi .

“ Oshili nonande omumati gwa ndje okuna omagano nena oshidhigu lela noonkondo adhihe oku pita mosikola oshoka ngashingeyi oha kala ashike pegumbo ta pitililwa po kiilongwa, yomosikola,” nakuvala ati ngaaka neyeme.

Iyambo okwa ti ngashingeyi okwa hala ekwatho moshigwana ku ngoka ta vulu okuya landela oovitamine ndhoka opo omwana a aluke ye a shune kosikola hoka ngashingeyi a hulitha okuya molwuuvu mbuka.

Ihe Hamunyela okwa ti kutya ye okwa hala ashike osikola ndjoka yi li popepi opo a wape okuya  kosikola esiku kehe ta ende nempango.

“ Oshoka ngame onda hala ndi ka kale omupangi opo ndi kwathele aanuuvu. Onda hala okumana osikola yandje, Hamunyela ati ngaaka newi lyohenda.

Ihe yina okwa ti otashi kala woo oshiwanawa ngele aakwashigwana aanamutima henda ya kwathele opo omwanamati ngoka oye wala ena a pangwa a pola opo a tsikile nokusikola kwe omanga kuyele.

Okwa ti ye naye woo okwa li a valwa eli nawa ihe uuvu mboka womuntu a kolota omongwa gwomomasipa okwali wemu adha ethimbo eli nale omukadhona omunene.

Iyambo okwa ti he yomunona naye iha longo no pe na lela uupyakadhi okukwathela omwana no nando oyena oonkondo okushininga

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here