Mbo ye na iimuna mondoolopa otaya ka katulilwa onkatu

0
186

 

ONDANGWA- Elelo lyondoolopa yaNdangwa kali uvite ombili omolwa iimuna mbyoka hayi kala tayi lyatakana nondoolopa ayihe.

Mbika otaku hokololwa tayi nyateke ondoolopa, yo tayi eta iiponga ethimbo lyuusiku.

Omupopiliko gwelelo lyondoolopa  Petrina Shitalangaho, okwali a yelitha oshiwike sha ziko kutya omolwiimuna mbyoka ya andjakana unene nondoolopa ayihe, elelo otali ka katuka onkatu ya yaga kegonga, unene kooyene yiimuna mbyoka.

Iimuna mbyoka ohayi kala tayi endagula mondoolopa, yo yimwe oyafa yaana ooyene, elelo olya kunkilile ooyene yiimuna mbyoka ya kale yeyi kuthamo mbala nongele hasho otaku ka katukwa onkatu yomeendelelo.

Shitalangaho ta ti opuna oshigunda shelelo lyondoolopa mono hamu kalekwa iimuna mbyoka yaana ooyene, ashike oshigunda shono oshu udha unene nopethimbo ndino itamu gwanenewe iimuna oyindji.

Tati iimuna mbyono yimwe hayi kala tayi endagula nondoolopa ethimbo alihe ongaashi iikombo, iingulu, oongombe , oondoongi na yilwe woo. Iimuna mbyono oya lopotwa hayi kala tayi yonagula nokumbonyagula omagumbo gaantu, noku yonagula iimeno yaantu momagumbo.

Omupopiliko ta ti otaya ka ninga oonkambadhala opo ya mone ooyene yiimuna mbyoka ngele inaye yi kongololamo, ta ti elalakano lyelelo lyondoolopa olya hala okukaleka ondoolopa yi li pamuthika, yo yina uuyogoki.

“Elelo lyondoolopa yetu olya hala nokuhalelela opo ondoolopa yetu yi kale ya yela yo yaana iinamwenyo mbyo hayi kala tayi yonagula, otwa hala woo opo tu yande iiponga mbyoka hayi holoka mpaka naampeyaka tayi etithwa kiimuna,” Shitalangaho ta ti.

Ta gwedhapo kutya kakele kiimuna mbyoka yili mondoolopa elelo ota li ka gandja woo omauyelele komathaneko ngoka yena, okuyambulapo ondoolopa ayihe yo yi kale yina omahumokomeho tagi imonikila. Otaku kala kwa ningwa iigongi okugandja woo omathaneko ngoka geli pethimbo.

Ooyene yiimuna mbyoka oya pewa owala oshiwike shika iimuna yawo yi kale ya yelamo thilu momudhingoloko gwondoolopa, yo yi kale yili metonatelo , noku kongololwa uuna etango lya toka.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here