Aagundjuka mOmuthiya yo opaleke ondoolopa

0
149
Ongundu yaagundjuka yomOmuthiya pethimbo lyoshikonga sho ku opaleka oshiwike shayi pondoolopa ndjoka.

 

OMUTHIYA  – Ongundu yaagundjuka yi thike lwopo-30 yomondoolopa yaMuthiya, oshiwike sha ziko oyali yi iyamba moku opaleka pomahala ngoka ye wete kutya oga pumbwa okwoopalekwa.

Aagundjuka  mbaka oyali ya longekidha esiku lyowina mono ya tokola ya opaleke limwe lyomomahala gomondoolopa ndjoka, pamukalo gwokwiiyamba. Eyopaleko ndika oyali yeli ningi posenda yomithigululwakalo, ndjoka yakala monkalo ya nyayika.

Nicodemus Amadhila  gumwe gomaagundjuka mboka ya kutha ombinga okwa yelitha kutya  aagundjuka mOmuthiya oya kuthako oongaku, noya tokola okukaleka ondoolopa ya yela, yo yi kale tayi imonikila moondoolopa oonkwawo monooli yoshilongo.

Ta ti shino oshikando shotango taya hangana noku ninga omaopaleko ngoka. “ Ondoolopa yetu oya luudha noonkondo, nongele tse aagundjuka itatu gandja iiholelwa iiwaanawa ka puna ngoka tetu opalekele pehala lyetu, oshoka otse aaleli yokomongula otuna okulonga ngaashi sha pumbiwa,” Amadhila ta ti.

Amadhila ta ti gamwe gomomalalakano gawo oya hala aagundjuka ya kale taya hangana , yo taya longo muukumwe okukondjitha omashongo na yilwe mbyoka ya puka. Okwa ti otaya lalakanene wo okweeta aagundjuka pamwe, yo ya kale taya kutha ombinga miinyangadhalwa yomondoolopa ndjoka.

“Eopaleko lyetu ndika otwe li ningi pomukalo gokwiiyamba naagundjuka yomondoolopa yetu oyu ulike eitulemo noonkondo, nonande etseyitho lye ya kwa toka kashona oya holoka noku wayiminathana, ta ti shino otashi kwathele aagundjuka ya kuthe wo ombinga momahumokomeho moshilongo,” Ta gwedhapo.

Okwa tsikileko ta ti shino hasho tashi kala oshikando shawo osho ashike  nenge sha hugunina moku opaleka ondoolopa, ashike otaya kala haya longekidha esiku lyowina mono taya kala noku opaleka omahala gi ili nogi ili opo ya kaleke ondoolopa yawo ya yela, no tayi hokitha.

Aagundjuka oya opaleke taya kutha oombaapila niiyagaya yilwe oyindji mbyoka ya nyateka ehala.  Otaya kala ya longekidha woo natango esiku lyowina mono taya ka opaleka ondoolopa ayihe, yo tayi kala tayi imonikila.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here