Uudhano waShinime ehuliloshiwike ndika mOndangwa

0
167
Dhimwe dhomoosikola dha li dha kutha ombinga muudhano mbuka omvula yazako.

ONDANGWA-Uudhano waShinime Shiivula Primary School mOndangwa natango oko wuli nuumvo pokapale kosikola ndjoka.

Omukwateli komeho guudhano mbuka Johny Martin Whiteman okwa ti omvula ndjika oya gwedhamo uudhano woCricket ndjoka ya tseyika nawa koosikola odhindji mOndangwa nomidhingoloko dha kundukidha oshilando shaShongola ndika.

Whiteman okwa ti uudhano mbuka owu li oshitopolwa shoku humitha komeho omaudhano mokati kuunona mboka wuli momanongelo gopevi noku ya egululila omweelo opo ya wape ya ka ninge aadhani aawanawa monakuyiwa.

Okwa tsikileko ta ti uudhano mbuka owaanona ashike mboka yeli kohi yomimvo 15 onkene ita ku ka pitikwa nande aanona mboka yena omimvo dha konda po 15 ya ka kuthe ombinga naangoka te keshi ninga osipana ayihe ota yi ka lalekwamo muudhano.

Oosikola odha tegelelwa dhi ki ishangithe koodola N$ 200, kehe muudhano taya ka kutha ombinga.

Omusindani gwotango metanga lyokoompadhi ota ka yakulapo okapandi kooN$ 450 nekopi, omanga omutiyali ta ka pewa N$ 350, omanga gwa hugunina ta ka hekelekwa nokashona ko N$ 250.

Muudhano woCricket gwotango ota ka pewa okapandi ko N$ 400,nekopi omanga omutiyali ta ka pewa N$ 300, naangoka ta ka etelela okano ta ka pewa okapandi ko N$ 250.

Okatanga komokambamba onkena oondjambi dhi thike pamwe naandhoka dhoCricket.

Pethimbo lyuudhano aanangeshefa aashona mboka haya landitha iikulya niikunwa yaagundjuka oya tegelelwa ya etelele iilandithomwa yawo opo aanona mbaka ya vule oku ya yambidhidha moongeshefa dhawo ndhika.

 

school-socer2 school-soccer-5

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here