Shikongo naNambala taya fala omapapa kuuwa

0
157

ONGWEDIVA-Omapendafule gaali ngoka ga li ga sindana omapapa kuudhano wOlympics yaanuulema oge li metalelopo moNooli oku ulikila aakalimo omapapa ngoka.

Olweendo nduka olwa li lwa tegelelwa lu tameke ohela okuza pokapale kaNdangwa sigo opOnamungundo mpoka, Ananias Shikongo na Johannes Nambala ya ulukile Nkeyama omapapa ngoka ya li ya sindana koRio de Janeiro moBrazil mu Septemba.

Olweendo olwa tegelelwa lu tsikile nena moka mbaka yaali taya ka taalelapo oosikola dhi li momudhingoloko gwOndangwa, Ongwediva nOshakati.

Pethimbo twa li moonkundathana na Johannes Nambala, okwa li a holola kutya yimwe yomoosikola ndhoka taya ka talela po oyo osikola Eluwa mpoka yo na Shikongo ya li ya hiti okuza pongundu yotango sigo ontimulongo.

Ongula mOlyomakaya otaya tsikile yuuka koshitunda shUukwaluudhi hoka Nambala oko a yambukile opo ya ka uulukile tatekuulu Shikongo Taapopi omapapa ngaka.

Ananias naJohannes oya li wo ya sindana omapapa poshituthi shegandjo lyomapole lyomaudhano shoka sha li sha unganekwa koSport Commission moVenduka omasiku gaziko.

Ananias okwa pewa oshimaliwa shi thike po N$ 500 000 oku tamekitha etungo lyegumbo lye kombaanga yaStandard Bank.

Namibia oha ningi nawa muudhano waamboka taya lumbu nuulema mokuyelekanitha naamboka kaa yena uulema unene tu muudhano woAteletika.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here