Okau FC oko enyakwa lyuudhano waBlessing Infotainment

0
165

 

OSHOOKO-Okau FC oko enyakwa lyuudhano woBlessing Infotainment konima sho ka li ka dhengemo osipana yo Cape&Joram Group 1-0 medhingoloko lya hugunina.

Edhingoloko ndika olya li lya dhanenwa pokapale keli pegumbo lya mwene gwomukunda gwoShooko Ikolelela Ekandjo Olyomakaya gaziko.

Uudhano pokati kOkau FC na Cape& Joram Group owa li wa tsimika ontsi kombanda yomeya na owa li wa thigi oyendji mboka ya li ye ya okuwu tala taya tsu omazima.

Oshiviha shoosipana ndhika osha li ta shi monika shi thike pamwe nando Okau ka li ka mona oompito dhoku tulamo ookoola odhindji molwashoka aamati yokombuga oya li ta ya palutha unene.

Nolwahugunina oya li ya tulamo okoola ndjoka ye ya etele esindano noku yambulapo ekopi nokapandi ko N$ 5 000, omanga Cape&Joram a li a atoolapo okapandi koodola 3 000, osipana ndjoka yeya pehala etitatu oya li ya toolapo oodola 2000.

Otonamende ndjika oha yi unganekwa ku mwene gwomukunda Oshooko Ikolelela Ekandjo ngoka ali a pandula eholokepo lyoosipana omvula ndjika ta ti omwaalu gwoosipana ota gu ende ta gu londo sho omvula ndjika ya li ya taamba oosipana dhi thike pomulongo nahamano.

Okwa ti okwa pandula unene sho aagundjuka ye oyo haya kala oyendji puudhano mbuka naasho ya li yi ihumbata nawa okuza sho uudhano mbuka wa tamekele iiwike iyali ya piti.

Okwa ti okupitila momaudhano aanyasha otaya ilongo omaihumbato omawaanawa, elongitho lyiikolitha ota li shuna pevi, na otaya ilongo kutya koyima okuna omasindano nomakano onkene mboka yakanitha uudhano taya ilongo nkene yena oku taambako omashongo monkalamwenyo.

Okwa kuthilako ayehe mboka haya kwathele muudhano mbuka nuudhano wulwe moshilongo embale nokwe ya indile opo ya tsikile nokuninga ngeyi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here