Aanona yomOmbyalundu anuwa ya nukwapo ketuntilo

0
130

 

OMBYALUNDU-Aakalimo yomomukunda Ombyalundu moshikandjohogololo shaRuacana moshitopolwa shaMusati oya tila aanona ya kwatwe komikithi oshoka anuwa epangelo olye ya hupitha ko ketuntilo.

Aakuluntu momukunda nguka oya ti kutya nonande etuntilo inali enda mo nale pehala mpaka oye shi lopota kombelewa yuuhaku ihe ina kuza eyamukulo lyasha.

Mboka ya popi na Kundana mehulilo shiwike lya ziko oyati oyu uvite ya tongolwa oshoka oohauto dhetuntilo ndhika oha dhiya ende pomunkulo gopate.

“ Tse ngashingeyi otuna aanona yetu inaa ya pewa omiti ndhoka dha pewa uunona auhe ngaashi sha tseyithwa mooRadio ihe kutse inaya thikako,” Yatovara Nauvare gumwe gwomaakulupe mboka ya limbililwa  a popi ngaaka.

Oya ti kutya oohauto dhokombelewa ndjoka yuundjolowele hayi ya kula aantu yopomikunda dhili popepi nomukunda gwawo oya tindi okweenda meni opo ya pitike  omiti ndhoka noya shuna anuwa kopate yokombanda.

Aakulupe mboka ya popi na Kundana oya ti oshinano shoka shi li pokati komukunda ngoka gwa tuntilwa naangoka gwa hupako oshile na itaya vulu oku thika ko oshoka iiyenditho yawo oondongi.

“ Itandi vulu oku londa kondoongi naatekulu yandje ye vulithe pu yaali nenge yatatu, otaya guko oshoka ngame kondoongi ondali nda guko omanga nduuka kopenzela Nauvare ati ngaaka.

Sho uuyelele mbuka wa gandjwa Kundana okwali eli nakansela gwoshikandjohogololo shoka Andreas Shitama ngoka ati inashi thika mo nande momakutsi ge na okwa uvaneke oku ka dhengela aanambeldewa yomoombonge dhuundjolowele moshikandjohogololo opo ye mupe etompelo lya kola kutya oshike sha ende mongaya opo aantu mboka ya hupeko koshikonga shoka.

Ombelewa ndjika inayi tya ko sha koshinima shika sho Kundana eyi dhengele ongodhi oshoka inayi yamukulwa nande okulye.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here