Atlanta Buck FC a pewa omaano

0
146

Lüderitz – Ospana yetanga lokeemhadi Atlanta Bucks, yo moLüderitz oya pewa omaano omatanga ongushu yeN$5000, kehangano lo Prime Town Investment lo kOtjiwarongo.

Omukwatelikomesho wo Prime Town Investment, Ruben Amulungu okwa tumbula kutya, ehangano laye ola yandja omaano oludi eli, opo li dule okushunifa sha ko vakalimo vo mo Lüderitz.

Konima yo dula imwe Amulungu okwa li a mona omhito opo a longe meeprojeka dimwepo modoolopa ya Lüderitz, di na sha ne yambulepo lo doolopa. Ota tumbula kutya  okwa kala ena omadilaadilo, oku shunifa sha ko va kalimo vo modoolopa yokomunghulo futa.

Okwa dilaadila opo a kwafele imwe yomeespana dokatanga ko keemhadi, nelalakano  a twe omukumo ovanyasha ve li tulemo mokudana etanga lokeemhadi, voo veli keelele oku kufa ombinga moinima oyo tai teya po eenghalamwenyo davo.

Amulungu okwa udaneka ta twikile noku kwafela ospana yo Atlanta Bucks monakwiiwa.

Moku tambulako omatanga  omunashipundi wo Atlanta Bucks Fc Simon Haindongo okwa pandula unene ehangano lo Prime Town Investment eshi la kwafela ospana yetanga lokeemhadi Atlanta Buck moku ipa omatanga ongushu eli 15.

Haindongo okwa indila omahangano ovanangeshefa moshilongo a kufeko oshiholelwa, noku yambindida eespana domaudano moshilongo.

Okwa kumaida ovanyasha ovo veli oilyo yospana Atlanta Buck, va kwate nawa omatanga, voo veli deule shili vamanamo, opo vadule okueta efindano mospana Atlanta Buck, ngaashi va kala have shi ningi omafimbo a pita.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here