AaHangwena oya taalelwa komashongo ogendji

0
175

EENHANA – Yamwe yomookansela miikandjohogololo ya yooloka moshitopolwa shaHangwena oya ti oshitopolwa shoka shimwe shomwaa mbyoka ya taalelwa unene komashongo. Shino oye shi holola moonkundathana na Kundana pEenhana mOhangwena.
Kansela goshikandjohogololo Omundaungilo Festus Ikanda ngoka a popi peha lyookansela oonkwawo okwa ti omashongo ngoka yena otaga imbi opo ya tsikile noku eta omahumokomeho miikandjohogololo yawo.

Iikanda ta ti oyena unene omashongo ngaashi omakwatathano (network), shono ta ti aluhe ohashi imbi nokuya iilonga yawo moshipala. Iikanda ta gwedhapo kutya olundji ngele oya hala okukwatathana naakwashigwana yawo miikandjohogololo yawo ohashi ya dhigupalele oshoka omakwatathano ohaga nyangwanyangwa.

“Ethimbolimwe aakwashigwana yetu ohaya kala taye tu kongo noya hala ya kwatathane natse, ashike omolwa omakwatathano ngoka ga nika iipa yombwa, ohaya engwi, aakwashigwana yamwe mboka yena omakwatathano geli hwepo ohashi ya pula ya londe komiti opo ya konge omakuthikuthi, yo ya vule okudhenga oongodhi,” Ikanda ta ti.

Ikanda ta gwedhapo kutya limwe lyomomashongo ngoka ga taalela oshitopolwa ompumbwe yoondjila mu yimwe yomiikandjohogololo, ta ti oondjila odha ninga omukundu omunene nolundji ihaya vulu okweenda uukololo awuhe oshoka opuna endangalati lili mondjila, ta ti okuna unene omafululu mpoka itaapu vulu okupitwa kosheenditho kehe.

Ta tsikileko kutya nonande ya taalelwa komashongo ngaka, otaya longo yaana ezimbuko opo ya kale popepi noshigwana oshoka oyo omeho nomakutsi gasho. Oya uvaneke taya kala ya thika kaaleli yopombanda mbala, dho omikundu ndhoka tadhi imbi ehumokomeho dhi kale dha kandulwapo nziya.

Ikanda okwa ti oyena omukumo kutya moomvula dhokomeho omikundu ndhika odhina okukala dha kandulwapo thilu. Ta kunkilile aakwashigwana ya longithe oombelewa dhookansela, yo ya longele kumwe nookansela dhiikandjohogololo yawo.

“Otwa taalelwa woo komashongo galwe ngaashi aagundjuka taya yonagulapo omaliko gepangelo, epangelo sho tali kambadhala okutunga yo yamwe yomaagundjuka otaya teyagula noku hanagulapo omaliko goshigwana, ashike kehe ngoka taka monika ta teyagula noku hanagula ota kala a katukilwa onkatu yomeendelelo,” Ikanda ta londodha.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here