Miss Mshasho ota ka ulikwa Etitano ndika

0
236

Windhoek- Ongundu yoongalo dhoMshasho oya tegelelwa oku ulika okakadhona dhingi kohi yoshilimbo shika Etitano ndika. Euliko ndika otali ningwa mbala konima ashike sho ongundu yoongalo ndjika ya dhana oshituthi shawo shehulilo lyomvula poDMT Lounge moshilando Etitano lyayi.

Oshiindingili sha Miss Mshasho otashi ka ningilwa moshinyanga shiigongi shegongalo lya Roman Catholic mokati koshilandopangelo.
Mshasho ongundu ya totwapo komuhikingalo omunene moshilongo gwedhina Martin ‘The Dogg’ Morocky.

Omukwatheli gwa The Dogg, Anna Mungandjela, okwa ti Mshasho ongundu ndjoka ya kala ya thikamapo ethimbo ele, okuza mo 2003 noya kambadhala opo yi etepo ondunge oku gandja sha koshigwana no kaa yambidhidhi yawo nethigathano lyokakadhona dhingi ndika.

“Otwa pumbwa omukalelipo gwoMshasho moshigwana,” Mungandjela ta ti ngaaka, a gwedha po ishewe kutya oya pumbwa omukalelipo ngoka ena oondunge, omukumo nomuinekelwa miilonga ye opo a kale ta longele kumwe nehangano ndika.
Mungandjela okwa ti ngoka ta ka ninga okakadhona dhingi koMshasho ota ka mona ompito ombwaanawa yoku kalelapo ishewe iizalomwa yoMshasho, niinigwanima mbyoka hayi ningwa aluhe koMshasho ngaashi omagandjo goshali moshigwana.

“Uukadhona wa adha 12 otau ka kutha ombinga methigathano ndika okukondjela oshikoloni, nomusindani ota ka pewa oshindji lela,” Mungandjela ati.

Oshituthi shika otashi ka kwatelwa komeho nomainyanyudho ku Ann Singer, Chester, Zikii naThe Dogg ye mwene, yo ayehe mbaka oya tokola oku mwenyeka nawa uusiku mboka.

Oshituthi sho Mshasho shokomumvo oshali sha kwatelwa komeho kaahikingalo dhingi yokoSouth Africa ngaashi Beat Movement, mboka yi imba oongalo ngaashi Side Chicks na Samatjeketje. Oongalo ndhika odhi holike kaaNamibia.
Oyali ya gandja omagano gawo kaaholi yoongalo dhawo nokaa yambidhidhi yawo mboka yali ya holoka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here